Biologiska museet i Oskarshamn    

Kulturminnen

På följande sidor presenterar vi några några kulturminnen, vilka utgör markanta blickfång i landskapet. Ämnet är stort och vi begränsar oss till föremål och anläggningar från historisk tid och i synnerhet till de som stammar från de senaste två till tre århundrandena.


Gränsmarkeringar

För att markera ägogränser har ofta stenar använts, särskilt där gränsen ändrar riktning. Där gränserna mellan flera ägor strålar samman har man ofta lagt upp ett röse eller så har man utnyttjat ett befintligt, större block. Sådana block eller rösen har ofta fått namn, t ex Gisslesten, Kvarnkärrsskälet.

  Sida skälstenar  

Milstolpar och vägmärken

Längs de äldre, viktigare färdevägarna placerades milstolpar vid var fjärdingsväg. Ända in på 1900-talade svarade markägare för vägunderhållet och deras ansvarssträckor brukade märkas ut med stenar.

  Sida milstolpar  

Odlingsrösen

Odlingsrösen är de stensamlingar som bildats av måttligt stora stenar som plockats bort ur odlad mark. Oftast har de lagts på befintliga större blocksamlingar eller på hällar. Rösena kan ha mycket olika storlek, från små stensamlingar till stora vällagda rösen.

  Sida odlingsrösen  

Hägnader

Här visar vi exempel på olika stenmurar. Detta avsnitt är under konstruktion. Bilden ovan visar en vällagd stenmur intill vägen från Hammarglo mot Källarholmen.

  Sida hägnader  

Flyttblock

Kring många större flyttblock har olika berättelser och traditioner fäst sig och dessa block har nästan alltid fått egna namn.


Kuriosa

Under rubriken Kuriosa har vi samlat beskrivining av några udda naturbojekt med anknytning till stenriket.

  Sida kuriosa  

 

 


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2018-09-25