Biologiska museet i Oskarshamn    

Bibliotek

Bibliotek

Biblioteket omfattar drygt tvåtusen volymer. De är katalogiserade och uppgifterna finns i en sökbar databas. Skrifterna utgörs huvudsakligen av botaniska verk och tidskrifter samt geologisk och miljövetenskaplig litteratur.

Kartor

Huvudparten av museets kartmaterial utgörs av topografiska och geologiska kartor, vilka finns förtecknade var för sig.

Digital litteratur

Några handskrifter och äldre publikationer, vars innehåll berör regionen har har renskrivits och texterna kan läsas som PDF-filer. Det finns även en samling länkar till skrifter som behandlar traktens naturförhållanden, vilka kan läsas på andra nätplatser.

Oskarshamnslitteratur

En förteckning över skrifter som behandlar traktens natur- och kulturmiljö. Utöver litteratur som citeras på nätplatsen eller i oskarshamnsfloran från 1997 upptas även några andra verk som berör Oskarshamns kommun.


Nyförvärvad litteratur

En förteckning över skrifter, vilka förvärvats från och med 2023-07 finns här.

Krutb Parnassia NorFlo Licfin
Krutbrännaren 2024(1). Ölands botaniska förening Parnassia 2023 (2). Föreningen Smålands flora       Norsk flora               Lichens of Finland    

 

Hartman Neuman Lindman Krok 

Några klassiska svenska floror.


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2022-12-19