Biologiska museet i Oskarshamn    

Floraövervakning i östra Småland


 

LogoFloraväktarverksamheten är ett projekt som drivs av ArtDatabanken och Svenska botaniska föreningen. Arbetet utförs främst av ideella föreningar, men även länsstyrelserna är engagerade i projektet.

Övervakningen går ut på att lokaler för floraväktararter regelbundet besöks, varvid populationens storlek bedöms och förändringar av växtplatsen och dess omgivning antecknas. En viktig del av verksamheten är att kontakta och informera markägarna.

De arter som övervakas är de som ingår i den officiella rödlistan Öppnas i nytt fönster, vilken gäller för hela landet. Dessutom tar vi med några regionalt hotade arter, vilka i ett riksperspektiv har godtagbart stabila förekomster och därför inte tas upp på rikslistan.


Hotkategorier

De hotkategorier som gäller enligt rödlistan 2015 framgår av följande tabell. Kategori RS, regionalt sårbara arter, är vårt eget tillägg. Kategorierna RE–DD är rödlistade arter.


           KategoriBevakning
Regionally ExtinctRE Nationellt utdöd*
Critically EndangeredCRAkut hotadÅrligen
EndangeredENStarkt hotadÅrligen
VulnerableVUSårbarVart tredje år
Near ThreatenedNT Nära hotad Vid nyfynd, ev. vart tredje år
Data DeficientDDKunskapsbrist
Least ConcernLCLivskraftig
Not EvaluatedNEEj bedömd
Not Applicable NA Ej tillämplig
 RSRegionalt sårbarVart tredje år
* Vi har haft ett par "Nationellt utdöda" som tillfälliga gäster

 

Nya rödlistade arter från och med 2020

Rödlista 2020 upptar rätt många nya arter, jämfört med föregående version från 2015. Inom vårt område tillkom bland annat flera arter som växer på torrängar, en biotop som blir allt ovanligare. Som exempel kan nämnas vårstarr, backstarr, klofibbla, flentimotej, axveronika och sandviol. Ett par andra ny, hos oss någorlunda vanliga växter, är svinrot och vippärt.

Närmare information om förändringar inom vårt område finns på sidan Rödlista 2020.

Biogeografisk uppföljning — Nytt 2023

En uppföljning av arter som är listade i EU:s Art- och habitatsdirektiv inleds 2023 och en närmare beskrivning finns på sidan Biogeografisk uppföljning.


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2023-02-20