Biologiska museet i Oskarshamn    

Floraövervakning i östra Småland


 

LogoFloraväktarverksamheten är ett projekt som drivs av ArtDatabanken och Svenska botaniska föreningen. Arbetet utförs främst av ideella föreningar, men även länsstyrelserna är engagerade i projektet.

Övervakningen går ut på att lokaler för floraväktararter regelbundet besöks, varvid populationens storlek bedöms och förändringar av växtplatsen och dess omgivning antecknas. En viktig del av verksamheten är att kontakta och informera markägarna.

De arter som övervakas är de som ingår i den officiella rödlistan Öppnas i nytt fönster, vilken gäller för hela landet. Dessutom tar vi med några regionalt hotade arter, vilka i ett riksperspektiv har godtagbart stabila förekomster och därför inte tas upp på rikslistan.


Hotkategorier

De hotkategorier som gäller enligt rödlistan 2015 framgår av följande tabell. Kategori RS, regionalt sårbara arter, är vårt eget tillägg. Kategorierna RE–DD är rödlistade arter.


           KategoriBevakning
Regionally ExtinctRE Nationellt utdöd*
Critically EndangeredCRAkut hotadÅrligen
EndangeredENStarkt hotadÅrligen
VulnerableVUSårbarVart tredje år
Near ThreatenedNT Nära hotad Vart tredje år/nyfynd
Data DeficientDDKunskapsbrist
Least ConcernLCLivskraftig
Not EvaluatedNEEj bedömd
Not Applicable NA Ej tillämplig
 RSRegionalt sårbarVart tredje år
* Vi har haft ett par "Nationellt utdöda" som tillfälliga gäster

 

Nyheter år 2015

Från maj 2015 gäller en ny rödlista. Nya rutiner som gör det möjligt för floraväktarna att rapportera direkt till artportalen har också tillkommit.

Smörbollar Trollius europaeus har av Svenska botaniska föreningen utsetts till årets växt. Smörbollar har minskat under senare år och i våra trakter har den aldrig varit vanlig. Länsprojektet vidarebefodrar inkommande rapporter till SBF. Skickar du rapporter direkt dit så bör du sända en kopia till länsprojektet tillsammans med väktarrapporterna för år 2015. Mer om ögonpyrola i mellanlänet finns på sidan Årets växt. Vill du få reda på äldre uppgifter från andra delar av länet så eller ring 0491-77161.

Nya rödlistade arter från och med 2015

Rödlista 2015 upptar rätt många nya arter, jämfört med föregående version från 2010. Inom vårt område tillkom följande arter.

Apera spica-venti Kösa NT
Buglossoides arvensis var. arvensis Vit sminkrot NT
Cirsium acaule Jordtistel NT
Helianthemum nummularium subsp. nummularium Ljus solvända NT
Helianthemum nummularium subsp. obscurum Mörk solvända VU
Helichrysum arenarium Hedblomster VU
Hypochaeris maculata Slåtterfibbla VU
Juncus squarrosus Borsttåg NT
Odontites verna Åkerrödtoppa NT
Platanthera bifolia subsp. bifolia Ängsnattviol NT
Primula farinosa Majviva NT
Ranunculus polyanthemos Backsmörblomma NT
Sagittaria sagittifolia Pilblad NT
Thymus serpyllum Backtimjan NT
Urtica urens Etternässla NT

Några småarter har utgått: Allanders björnbär Rubus allanderi, uknabjörnbär Rubus pseudopallidus, sumpmaskros Taraxacum intercedens.


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2017-08-11