Biologiska museet i Oskarshamn    

Biologiska Sällskapet

Biologiska Sällskapet är en ideell förening som ansvarar för samlingarna vid Biologiska museet i Oskarshamn. Med museet som bas verkar sällskapet också för att samla in och bevara biologisk information (kring arter, biotoper, naturvärden etc), hålla den tillgänglig samt aktivt sprida denna kunskap.


Sällskapets mål är att:
  • Vårda och utveckla museets biologiska samlingar samt verka för deras långsiktiga bevarande.
  • Sprida kännedom om samlingarna så att de utnyttas inom forskning och undervisning.
  • Vara ett forum för att sprida biologisk kunskap till enskilda, skolor, myndigheter och andra organisationer.
  • Dokumentera, sammanställa och hålla biologiska iakttagelser från regionen tillgängliga.
  • Anordna exkursioner och studiecirklar.
  • Vara en remissinstans i regionens naturvårdsfrågor.

Sällskapet, som tidigare benämndes Föreningen Regionherbariet i Oskarshamn, började sin verksamhet under våren 2006. Sedan bland annat zoologiska samlingar tillförts museet och verksamheten vidgats med exkursioner, ändrades namnet till Biologiska Sällskapet i Oskarshamn.

Biologiska sällskapet hälsar nya medlemmar välkomna! Medlemsavgiften är endast 50 kr för enskilda och 100 kr för organisationer. Kontakta någon av nedanstående personer eller betala till vårt bankgiro 242-5585.
Hantering av personuppgifter öppnas i nytt fönster.

Sällskapets styrelse består av:

Logo 1

Åke Rühling, ordförande. 070-606 8621.

Margareta Söderberg, kassör. 073-802 2414.

Christer Ek, sekreterare. 070-287 1527.

Vidar Aldorsson. 072-940 4890.

Ingemar Andersson. 070-346 0885.

Hans Bolling. 070-673 2759.

Lars Tybrandt 073-716 8709.

 

Revisor och suppleant: Kaj Lindholm, Kristina Nilsson

Valberedning: Ingemar Nilsson

Organisationsnummer: 802433-8645

Bankgiro: 242-5585

 


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2024-02-03