Biologiska museet i Oskarshamn    

Rapportering

Standardformulär

Rapportering bör i första hand ske på det standardformulär som kan hämtas nedan. Det kan antingen skrivas ut och fyllas i för hand eller ännu bättre laddas ned till datorn (det är ett Excel-blad), fyllas i och återsändas. I det senare fallet bör filnamnet ändras så att NN ersätts med dina initialer och yymmdd med år, månad, dag så att det nya filnamnet blir t ex InvAB080517.xls

xls Hämta standardformuläret

Anvisningar

Art. Vetenskapligt namn eller svenskt namn. Svenskt namn skall börja med liten bokstav, vetenskapligt med stor. Namnen bör följa ÖBF:s växtförteckning. Använd gärna de åttaställiga Rubin-koderna. De består för arter av de fyra första bokstäverna i släktnamnet samt de tre först i artepitetet. För oss aktuella Rubin-koder kan ses i fyndtabellernas vänstra kolumn. Fler detaljer om artnamn återfinns på sidan Namnskick.

Vid registrering av observationer tillämpas följande regler. Vetenskapligt namn inleds med stor bokstav, svenskt med liten (vilket t ex framtvingar skrivsättet adam och Eva). Artkoder enligt Rubin upptar åtta positioner och skrivs med små bokstäver. Hybridtecken i artkoderna skall vara asterisk medan i fullt utskrivna vetenskapliga namn såväl asterisk som bokstaven x kan användas. Hybridtecken i vetenskapliga namn skall alltid följas av ett blanktecken. Sortnamn skrivs med stor första bokstav och omges med apostroftecken.

Rapportör. Initialer kan användas efter överenskommelse.

Ruta. Använd förkortningarna B = Bredsättra, b=Borgehage, G = Gärdslösa, H = Högsrum, K = Krokskär, P = Prästtorp, R = Räpplinge, Ö = Össby.

Nord, Ost. De fyra sista siffrorna i koordinaten. (De tre första ges av rutbeteckningen).

Socken. Använd förkortningarna Br = Bredsättra, Eg = Egby, Gl = Glömminge, Gr = Gräsgård, Gä = Gärdslösa, Hö = Högsrum, Kö = Köping, Rä = Räpplinge, Ve = Ventlinge, Ås = Ås.

 


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2016-11-26