Biologiska museet i Oskarshamn    

Inventeringsresultat


Som hjälp i inventeringsarbetet har man tillgång till förteckningar över arter vi funnit och över arter som bör eftersökas. Dessa listor aktualiseras fortlöpande och man hämtar dem själv från denna nätplats enligt närmare beskrivning nedan. Det går också att få tillgång till förteckningar över vad som hittats i rutorna i äldre tid, liksom listor för speciella insatser i fält, till exempel undersökning av den tidiga vårfloran, orkidéer eller ormbunksväxter.

Fyndsammanfattning

Från resultatsidorna kan man följa hur undersökningen av våra rutor går framåt. Inkommande fyndrapporter läggs så snart som möjligt in i en sammanfattningstabell som kan läsas under menyvalet Fyndsammanfattning.

Delområden

För våra tre geografiska verksamhetsområden, södra, mellersta och norra Öland, finns artförteckningar tillgängliga. I dem ingår både våra egna fynd och fynd som inrapporterats av andra. I förteckningarna, som nås under menyvalet Delområdeslistor ingår även några angränsande rutor, vilket kan ge uppslag till arter att söka efter.

Kvadrantlistor

Från menyvalet Kvadrantlistor kan man hämta två olika förteckningar. Funktionen Kvadrantlista ger en lättöverskådlig tabell över hur fynden fördelas på kvadranter inom en atlasruta. I dessa tabeller markeras fynd i en kvadrant med grön färg medan övriga kvadranter är gråfärgade.

Funktionen Söklista ger en lista över de arter som inte hittats inom en given kvadrant men finns i ett givet antal av de övriga. Detta antal, tröskelvärdet, är som standard satt till 6. Det kan ändras efter önskemål, varvid ett högre tal ger arter som med högre sannolikhet borde kunna hittas i rutan. Sökresultatet måste givetvis användas med omdöme, främst med tanke på vilka biotoper som finns inom den valda kvadranten.

Ölandsprojektets databas

Ölandsprojektets inventeringsmaterial återfinns på Artportalen, varifrån detaljuppgifter kan hämtas. Det finns också kartor som visar antalet rapporterade arter inom atlasrutor och kvadranter.


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2016-11-26