Biologiska museet i Oskarshamn    

InventeringslägetLäget efter senaste inventeringsdagen 2019-06-18

Från våra sju atlasrutor finns nu följande antal rapporter respektive arter registrerade. Arter BSO avser det artantal som finns registrerat i vår egen databas medan arter ÖBF avser det antal som finns registrerat hos Ölands Botaniska förening. Totalt har vi 22982 fyndrapporter i den egna databasen.

Tabellerna är uppdaterade från databasen 2019-06-18.

För enkelhetens skull används här uttrycket "arter" för vad som i själva verket kan vara såväl arter, underarter, varieteter som hybrider.

Atlasruta Kartblad Rapporter
Arter BSO
Arter ÖBF
Borgehage
05G 0j
1331
560
595
Bredsättra
05H 0c
3143
677
668
Gärdslösa
04H 9b
4047
747
748
Högsrum
04G 8j
4524
868
966
Krokskär
04H 9c
1037
454
475
Prästtorp
03G 6i
780
462
516
Räpplinge
05H 0a
4162
779
841
Össby
03G 7i
2214
580
598

 

De arter vi registrerat fördelar sig på rutornas kvadranter på följande sätt (tomma rutor = ingen landareal).

Borgehage
Bredsättra
Gärdslösa
Högsrum
Krokskär
Prästtorp
Räpplinge
Össby
560
677
747
868
454
462
779
580
     
384
426
462
438
492
574
618
419
201
461
     
553
530
384
307
     
477
467
381
518
469
571
543
34
 
19
 
466
480
467
87

 

I våra tabeller över aktuella fynd ingår nu totalt 1170 arter. Antal belägg vi samlat in uppgår till 2062, varav 5 från senaste året. Från områden utanför våra åtta egna atlasrutor finns det 1744 noteringar.

Karta över fynd från senaste inventeringsdagen   Inför kommande inventering: insatskarta

 

Rapportering till ölandsprojektet

Uppgifter från undersökningen år 2018 slutrapporterades under oktober samma år. Därvid överfördes samtliga noteringar för sådana arter som skall antecknas varje gång de påträffas. För arter som bara behöver antecknas en gång per kvadrant har vi ofta flera noteringar. Då har i regel endast den första noteringen överförts. Finns det belägg insamlade för arter ur sistnämnda grupp har dock uppgifterna alltid överförts. För närvarande har vi överfört 16458 rapporter till ölandsprojektet.

 

Besökta lokaler till och med 2011


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2016-11-26