Biologiska museet i Oskarshamn    

Kvadrantlista

Förteckning över arter inom angiven atlasruta, fördelade på kvadranter.

Inom atlasrutan Borgehage utgörs SV- och NV-kvadranterna helt av vattenområden.
För atlasrutan Krokskär utgörs SO-kvadranten helt av vattenområde och inom SV-kvadranten är landarealen mycket liten.
För atlasrutan Prästtorp utgörs SO- och NO-kvadranterna helt av vattenområden och inom SV-kvadranten är landarealen mycket liten.
För atlasrutan Össby är landarealen in SO-kvadranten mycket liten.

Atlasruta:

Utskrift:
Skärm Skrivaranpassad 

Söklista

Förteckning över arter som ej noterats inom angiven kvadrant men påträffats i visst antal av samtliga våra 24 kvadranter.
Tröskelvärdet är som standard satt till 6 men kan ändras för att få en lagom omfattande lista. I resultatlistan anges för respektive art i hur många kvadranter den noterats.

Atlasruta:


Kvadrant:
NV NO
SV SO

Tröskelvärde:

 


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2016-11-26