Biologiska museet i Oskarshamn    

Fynd i delområden

Följande förteckning upptar fynd inom de tre delområden, södra, mellersta och norra Öland, dit vi koncentrerat våra inventeringsinsatser. Fynder anges per kvadrant, vilka anges i ordningen SV, SO, NV, NO. I redovisningen ingår egna observationer (markerade med x) gjorda från och med 2008. Till dessa har lagts andra fynd (markerade med ¤), hämtade från artportalen och avseende tiden från och med 2006.

Södra
Mellersta
Norra
   

 


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2016-11-26