Biologiska museet i Oskarshamn    

Biologiska sällskapets program 2020

 

Spontana utflykter. Utöver programpunkterna nedan anordnar vi utfärder med kort varsel när vi får kännedom om intressanta besöksmål. Dessa utflykter infogas efter hand i programmet här.

Klicka på understrukna ortnamn för att se platsen på karta!

 


Nästa program sänds ut i före påsk. Några preliminära arrangemang nedan.

15 april, onsdag - Bockara

Bockara ligger på ett sanddelta, vilket sätter sin särprägel på växtligheten. Vi kommer att bland annat bese växtplatser för backsippa, mosippa och ryl. Samling vid bygdegården i Bockara 10:30.

2 maj, lördag - Bockemålens naturreservat

Vi möter lövskogens vårflora kring Bockemålen. Samling vid rastplatsen intill väg E22 i Fårbo 10:00.

14 juni, söndag - De vilda blommornas dag

Plats meddelas senare. 10:00.Annonserade aktiviteter kan behöva ändras och nya kan tillkomma. Håll därför uppsikt på denna nätplats.
Vill du få meddelanden med e-post om nya eller ändrade programpunkter kan du anmäla dig till vår


Kontaktpersoner:
Åke Rühling 0491-77161, Vidar Aldorsson 072-940 4890, Christer Ek 0491-18555.

Vänd dig till kontaktpersonerna för samåkning till utflyktsmålen.


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2017-01-01