Biologiska museet i Oskarshamn    

Biologiska sällskapets program 2019

 

Spontana utflykter. Utöver programpunkterna nedan anordnar vi utfärder med kort varsel när vi får kännedom om intressanta besöksmål. Dessa utflykter infogas efter hand i programmet här.

Klicka på understrukna ortnamn för att se platsen på karta!

23 oktober, onsdag - Skyddade växter i Oskarshamns kommun

Information om skyddade och hänsynskrävande arter. Till mötet inbjuds särskilt organisationer med ansvar för skogsbruk och offentlig miljö. Biologiska museet, Gyllings väg 9. 13:00.

9 november, lördag - Arkivens dag

Årets tema är gömt eller glömt? Vad finns i museets gömmor? Guidad visning av samlingarna. Biologiska museet, Gyllings väg 9. 11:00.

26 november, tisdag - I torkans spår

Vilka effekter av den extrema torkan och värmen 2018 kvarstod i år? Bildvisning och diskussion. Biologiska museet, Gyllings väg 9. 18:00.

30 december, måndag - Museivisning

Guidad visning av Biologiska museet. Biologiska museets entré, Gyllings väg 9. 11:00.

 


Nästa program sänds ut i januari. Några preliminära arrangemang nedan.

17 januari, fredag - Museivisning

Guidad visning av Biologiska museet. Samling vid Biologiska museets entré, Gyllings väg 9. 13:00.

11 februari, tisdag - Biologiska sällskapets årsmöte

Efter mötet föredrag om invasiva växter inom vårt område. Biologiska museet, Gyllings väg 9. 13:00.

28 februari, fredag - Visning av Biologiska museet

En guidad visning av bland annat museets fågelsamling. Skollediga ungdomar är särskilt välkomna. Samling 13:00 vid Biologiska museets entré, Gyllings väg 9. 13:00.Annonserade aktiviteter kan behöva ändras och nya kan tillkomma. Håll därför uppsikt på denna nätplats.
Vill du få meddelanden med e-post om nya eller ändrade programpunkter kan du anmäla dig till vår


Kontaktpersoner:
Åke Rühling 0491-77161, Vidar Aldorsson 072-940 4890, Christer Ek 0491-18555.

Vänd dig till kontaktpersonerna för samåkning till utflyktsmålen.


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2017-01-01