Biologiska museet i Oskarshamn    

Biologiska sällskapets program 2021

 

Det ovissa folkhälsoläget gör att förändringar i programmet kan behöva göras med kort varsel.
Flera utflykter är dessutom väderberoende och exakt tidpunkt kommer att annonseras på hemsidan först några dagar förut.

Klicka på understrukna ortnamn för att se platsen på karta!

Biologiska sällskapets årsmöte

Planerat möte i början av februari kommer att senareläggas.

10 mars, onsdag - Fallebo

Natur- och kulturpromenad söder om Fallebo gård. Samling vid Humlekärrshultsvägens slut 13:00.

7 april, onsdag - Norrby brunn

Natur- och kulturpromenad från Fredriksberg till Norrby brunn. Samling vid Fredriksbergs herrgård 13:00.

 


Nästa program sänds ut när folkhälsoläget stabiliserats, förhoppningsvis under våren 2021. Några preliminära arrangemang nedan.

13 juni, söndag - Vilda blommor

De vilda blommornas dag anordnas ej officiellt i år men vi genomför ändå en utflykt där vi lär känna ett urval av traktens växter. Plats meddelas senare, starttid 10:00.Annonserade aktiviteter kan behöva ändras och nya kan tillkomma. Håll därför uppsikt på denna nätplats.
Vill du få meddelanden med e-post om nya eller ändrade programpunkter kan du anmäla dig till vår


Kontaktpersoner:
Åke Rühling 0491-77161, Vidar Aldorsson 072-940 4890, Christer Ek 0491-18555.

Vänd dig till kontaktpersonerna för samåkning till utflyktsmålen.


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2020-04-06