Biologiska museet i Oskarshamn    

Biologiska sällskapets program 2020

 

Det ovissa folkhälsoläget gör att förändringar i programmet kan behöva göras med kort varsel.
Flera utflykter är dessutom väderberoende och exakt tidpunkt kommer att annonseras på hemsidan först några dagar förut.

Klicka på understrukna ortnamn för att se platsen på karta!

Början av juli – Fjärilar i Hycklinge hage

Ingemar Andersson leder en exkursion där vi lär känna fjärilar på ängsmark. Vackert väder förutsätts för att insekterna skall visa sig – datum för exkursionen annonseras några dagar i förväg. Samling vid Hycklinge hage, reservatsparkeringen. Tag gärna med kikare.

29 juli, onsdag - Fårbosjön–djur och växter

Vi undersöker stränderna kring Fårbosjön och inriktar oss särskilt på djurlivet. Samling intill badplatsen vid sjön sydöstra del 10:00.

5 september, lördag - Överby dammar

Dessa dammar anlades för några år sedan för att biologiskt rena Klämnabäcken. Samling vid infarten till Överby 300 m syd Klämna 10:00.

 


Nästa program sänds ut senast i september. Några preliminära arrangemang nedan.

4 oktober, söndag - Djupeträsk

En vandring genom det omväxlande kulturlandskapet kring Djupeträsk. Tag med kanelbullar och kaffe till denna årets sista exkursion. Samling vid vägskälet 100 m väst Djupeträsk by 13:00.

29 december, tisdag - Museivisning

Guidad visning av Biologiska museet. Samling vid Biologiska museets entré, Gyllings väg 9 11:00.Annonserade aktiviteter kan behöva ändras och nya kan tillkomma. Håll därför uppsikt på denna nätplats.
Vill du få meddelanden med e-post om nya eller ändrade programpunkter kan du anmäla dig till vår


Kontaktpersoner:
Åke Rühling 0491-77161, Vidar Aldorsson 072-940 4890, Christer Ek 0491-18555.

Vänd dig till kontaktpersonerna för samåkning till utflyktsmålen.


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2020-04-06