Biologiska museet i Oskarshamn    

Biologiska sällskapets program 2021

 

Det ovissa folkhälsoläget gör att förändringar i programmet kan behöva göras med kort varsel.
Flera utflykter är dessutom väderberoende och exakt tidpunkt kommer att annonseras på hemsidan först några dagar förut.

Klicka på understrukna ortnamn för att se platsen på karta!

6 juni, söndag - Årena-Lundens naturreservat

Åsbildning nära Emån med bland annat backsippa, spindelört och smalbladig lungört. Samling vid reservatet som ligger intill väg 127, ca 5 km NV Målilla kyrka 13:00.

 


Nästa program sänds ut när folkhälsoläget stabiliserats, förhoppningsvis under våren 2021. Några preliminära arrangemang nedan.

13 juni, söndag - Vilda blommor

De vilda blommornas dag anordnas ej officiellt i år men vi genomför ändå en utflykt där vi lär känna ett urval av traktens växter. Plats meddelas senare, starttid 10:00.Annonserade aktiviteter kan behöva ändras och nya kan tillkomma. Håll därför uppsikt på denna nätplats.
Vill du få meddelanden med e-post om nya eller ändrade programpunkter kan du anmäla dig till vår


Kontaktpersoner:
Åke Rühling 070-606 8621, Christer Ek 0491-18555.

Under coronopandemin avråder vi från samåkning.


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2021-03-24