Biologiska museet i Oskarshamn    

Biologiska sällskapets program 2024

 

30 maj, torsdag - Fisklek vid Viråns utlopp

Vi undersöker djurlivet i Virån med hjälp av fiskexperter från länsstyrelsen. Samling utanför Virbo säteri. Parkering längs grusvägen dit. Därefter tar vi oss upp till dammen vid Virkvarn för att höra vilka åtgärder som planeras för att öka fiskvandringen även där. 10:00.

16 juni, söndag - De vilda blommornas dag

Vi lär känna växterna inom några olika naturtyper i Hycklinge hage. Samling vid hagens parkeringsplats. 13:00.

12 juli, fredag - Råsvik vid sjön Hummeln

Här finns flera rödlistade växter som knärot, ryl, skogsknipprot och purpurknipprot. Kort promenad, möjlighet till bad. Samling vid badplatsens parkering. 11:00.

24 juli, onsdag - Lär känna skärgårdens växter

Vid Ärnemar tar vi oss till fots ut till några mindre öar och möter strandväxter. Exkursionen riktas sig särskilt till O-ringens deltagare. Samling vid Ernemar, Berggrundsvägens slut. 10:00.

29 juli, måndag - Björnbär kring Västervik

Tomas Burén, specialist på björnbärssläktet, hjälper oss att identifiera några av de många björnbärsarter som finns i området. Samling vid Kulbackens museum. 10:00.

12 augusti, måndag - Träthult

En vandringsled vid Träthults by för oss genom ett omväxlande kulturlandskap. Samling vid Träthults by, söder om Krokshult. 11:00.

6 september, fredag - Götehult

En vandring i kulturlandskapet kring Götehult med särskild tyngdpunkt på nyskapade vattenmiljöer. Samling vid Götehults gård. 13:00.

4 oktober, fredag - Vånevik

Vi avslutar årets exkursioner med att studera natur- och kulturmiljön kring Södra Vånevik. Samling vid badplatsen. 13:00.

9 november, lördag - Arkivens dag

Guidad visning av Biologiska museet. Samling vid Biologiska museets entré, Gyllings väg 9. 11:00.

30 december, måndag - Biologiska museets samlingar

Guidad visning av Biologiska museet, Gyllings väg 9, Oskarshamn. 13:00.

 
Annonserade aktiviteter kan behöva ändras och nya kan tillkomma. Håll därför uppsikt på denna nätplats.
Vill du få meddelanden med e-post om nya eller ändrade programpunkter kan du anmäla dig till vår


Kontaktpersoner:
Åke Rühling 070-606 8621, Vidar Aldorsson 072-940 4890, Christer Ek 070-287 1527.


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2022-09-03