Biologiska museet i Oskarshamn    

Biologiska sällskapets program 2019

 

Spontana utflykter. Utöver programpunkterna nedan anordnar vi utfärder med kort varsel när vi får kännedom om intressanta besöksmål. Dessa utflykter infogas efter hand i programmet här.

Klicka på understrukna ortnamn för att se platsen på karta!

Juli – i början på månaden. Fjärilsexkursion

Eftersom det behöver vara vackert väder bestäms tidpunkten först några dagar före exkursionen. Håll koll på vår hemsida! Samling vid Stensjö by, parkeringsplatsen. Tag gärna med kikare.

18 juli, torsdag - Växter på brandfält

Den torra sommaren 2018 uppstod flera större skogsbränder i våra trakter. Vi besöker några brandfält i avsikt att söka efter sådan arter som brandnäva och svedjenäva. Samling vid Kristdala kyrka. 10:00.

30 juli, tisdag - Mörkret

Vi beser kvarstående växter kring torpet Stenhagen (mera känt som Mörkret) samt angränsande del av naturreservatet Fagereke. Tag gärna med kvällskaffe. Samling vid Norra Riksvägen, väster om vägporten under E22. 17:00.

8 september, söndag - More kastell

Vi besöker det säregna området kring Moreån vid gränsen mellan Högsby och Hultsfreds kommuner. Samling vid Fågelfors kyrka 10:00 eller vid parkeringen strax norr om More kastell 10:30. 10:00.

20 september, fredag - Museivisning

Biologiska museet är öppet för besök. Fri entré. Biologiska museet, Gyllings väg 9Gyllings väg 9. 13:00–15:00.

 


Nästa program sänds ut i september. Några preliminära arrangemang nedan.

9 november, lördag - Arkivens dag

Årets tema är gömt eller glömt?. Biologiska museet, Gyllings väg 9. 11:00.

26 november, tisdag - I torkans spår

Vilka effekter av den extrema torkan och värmen 2018 kvarstod i år?. Bildvisning och diskussion. Biologiska museet, Gyllings väg 9. 18:00.

30 december, måndag - Museivisning

Guidad visning av Biologiska museet. Samling vid Biologiska museets entré, Gyllings väg 9. 11:00.Annonserade aktiviteter kan behöva ändras och nya kan tillkomma. Håll därför uppsikt på denna nätplats.
Vill du få meddelanden med e-post om nya eller ändrade programpunkter kan du anmäla dig till vår


Kontaktpersoner:
Åke Rühling 0491-77161, Vidar Aldorsson 072-940 4890, Christer Ek 0491-18555.

Vänd dig till kontaktpersonerna för samåkning till utflyktsmålen.


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2017-01-01