Biologiska museet i Oskarshamn    

Broar över vattendrag

År 2017 påbörjade vi en dokumentation av de äldre stenbroar som finns i trakten. Många av dem utgörs av välbyggda stenvalvsbroar. I synnerhet de som byggts under sent 1800-tal och 1900-talets början speglar den hantverksskicklighet, som fanns i anslutning till traktens stenindustri.

 

Bilder och beskrivningar

De broar vi funnit samt de som finns upptagna i Riksantikvarieämbetets (RAÄ:s) register finns redovisade på en karta. För de objekt som vi besökt finns närmare beskrivningar och fotografier, vilka nås från kartan.

 

Riksantivarieämbetets uppgifter om broar, inklusive beskrivande text återfinns på specialkarta RAÄ.

Här finns litteraturhänvisningar i ämnet.

 

 


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2019-01-13