Biologiska museet i Oskarshamn    

Fenologi – normalvärden

Lövsprickning och höstlövsfärgning

Tidpunkt för begynnande lövsprickning och höstlövsfärgning; n = antal observationer. Medianvärden från vår undersökning, vilken påbörjades 2015.

ArtLövsprickning  n     Höstfärgning  n  
Alm6/58  8/10 10
Ask26/58  3/10 9
Asp14/524  8/10 27
Bok5/59  17/10 12
Ek17/58  15/10 9
Hassel28/424  14/10 27
Hägg22/49  4/10 6
Klibbal *27/424  2/11 30
Lind18/58  16/10 10
Lönn10/524  6/10 26
Sötkörsbär7/516  12/10 18
Vårtbjörk27/424  9/10 30

Blommande träd och örter

Blomningens början; datum (medianvärden), antal observationer (n) samt kvartilgränser.

ArtDatumnKvartiler
Alm 6/4 6 1/4—10/4
Blåbär 5/5 5 2/5—6/5
Hassel 24/2 24 17/2—1/3
Hundäxing 7/6 8 6/6—7/6
Hägg 10/5 8 8/5—13/5
Klibbal 16/3 24 3/3—22/3
Liljekonvalj 18/5 8 16/5—23/5
Lind 5/7 6 26/6—5/7
Lönn 26/4 24 21/4—28/4
Skogsnäva 23/5 9 18/5—24/5
Sälg 31/3 8 24/3—3/4
Sötkörsbär 4/5 16 27/4—6/5
Tjärblomster 25/5 9 20/5—25/5
Vitsippa 4/4 7 24/3—5/4
Vårtbjörk 2/5 24 25/4—3/5
Älggräs 18/6 7 16/6—19/6

Grönskande träd och buskar

Det antal dagar (medianvärde) som repektive trädslag stått grönt, räknat från lövsprickning till begynnande höstlövsfärgning. Sista kolumnen visar medianvärdet för hela undersökningsperioden. För klibbal*, som fäller bladen gröna, räknar vi tiden fram till lövfällningen. För de andra arterna startar lövfällningen cirka 10 dagar efter höstlövsfärgningen.

Art 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Median
Alm 154 151 163 153 176 151 153155 154
Ask 147 132 145 135 135 123 129132 134
Asp 154 158 163 147 154 142 145146 151
Bok 150 158 170 153 175 158 158168 158
Ek 164 147 163 143 168 151 153159 156
Hassel 165 171 171 169 180 161 164163 167
Hägg     165 161 167 165 157167 165
Klibbal * 181 192 195 181 199 181 181 189 185
Lind 161 153 160 151 142 140 149157 152
Lönn 153 149 153 156 169 141 144147 151
Rönn 159 154 155 156 165 146 155160 157
Sötkörsbär 159 158 165 158 170 139 150154 158
Vårtbjörk 158 164 171 158 177 149 161154 160

Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2023-11-02