Biologiska museet i Oskarshamn    

Kuriosakabinett

Klara Fulings grotta
Lyftarestenen
Lättstugan
Stenstoder i Lilljsödal
Åter till startsida Kulturminnen


Klara Fulings grotta

Klara Fulings grotta är en lokalt välkänd grotta i Humlekärrshultsområdet i Oskarshamn. Karta Under en lodrät bergvägg finns en grund grottbildning. Namngivningen kommer efter en kvinna, som uppehöll sig här under 1800-talets senare del.

 


Lyftarestenen vid Laxemar

Lyftarestenen, eller på bygdens mål, Lyfteresten står intill en gammal väg mellan Ström och Laxemar i Misterhult. Karta Stenlyftning var i gamla tider ett vanligt styrkeprov och på flera ställen finns sådana stenar bevarade.

På stolpen under skylten finns en svagt ingraverad text, vilken lyder "Lyfteresten 162 kg. 20 augusti 1984. Ingvar Asp".

Ingvar Asp (1925–2013) kom från Glostad, 1 km söderut och har berättat att det fanns ytterligare två stenar, vardera om 20 kg, vilka kunde läggas på den stora stenen för att ytterligare öka tyngden.

Omgivningen till Lyftarestenen totalavverkades omkring 2010 och håller nu på att slya igen. Det är numera svårt att identifiera de två stenarna om 20 kg.

Manliga friluftslekar: lyfta sten öppnas i nytt fönster.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Lättstugan och Lättetallen

Lättstugan ligger intill Ishults idrottsplats Karta. Här bodde en familj Lätt, där hustrun och dottern bevarats i minnet som kloka gummor. Med eller utan deras hjälp var det mången som försökte bota sin värk, framför allt tandvärk, vid den tandsvärkstall, Lättetallen, som stod en bit öster om stugan. Den var knölig och förvriden, hade skåror och håligheter vari mynt offrats. En natt på 1980-talet fällde någon tallen, troligen för att komma åt mynten. Tuna hembygdsförening reste sedan den nedersta delen av tallstammen intill Lättstugan och lade en övre, förvriden stambit framför stugan.

 


Stenstoder vid Lillsjödal

Stenstoder

Lillsjödal ligger i Högsby kommun, några kilometer från Berga station. Öster om Lillsjödal utgörs berggrunden av hälleflinta, ur vilken märkliga stenstoder skjuter upp. Dessa är i regel parallellepipediska med sin längsta sida i väst-ostlig riktning. Den största, som syns på bilden, är drygt 2 m hög och många andra mäter icke föraktliga 1–1,5 m.

Man antar att stenstoderna har bildats genom att delar av den rätvinkligt söndersprickande berggrunden pressats upp då nedsipprande vatten frusit.

Läs mer om stenstoderna i Beskrivning till jordartskartan 5G Oskarshamn NV öppnas i nytt fönster.

 


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2019-08-21