Biologiska museet i Oskarshamn    

Odlingsrösen

Odlingsrösen är de stensamlingar som bildats av måttligt stora stenar som plockats bort ur odlad mark. Oftast har de lagts på befintliga större blocksamlingar eller på hällar. Rösena kan ha mycket olika storlek, från små stensamlingar till stora vällagda rösen.

Rösenas lägen kan ses på en karta. Klicka på symbolen K i nedanstående text.

Veningehult. Ett mäktigt odlingsröse av måttligt stora stenar, upplagda på en häll i gammal åker, nu nyttjad som betesmark. Karta

Strykjärnsröset

Strykjärnsröset vid Hyltan. Det vällagda röset som liknar ett strykjärn ligger i södra kanten av en övergiven åker. Spetsen (vid skylten på bilden) är vänd mot norr medan baksidan ansluter till en bergknalle. Karta

Odlingsröse

På samma åker finns ytterligare några odlingsrösen. De är betydligt enklare och har lagts upp på större block i åkermarken. Karta

 


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2019-01-13