Biologiska museet i Oskarshamn    

Klubbfibbla vid Köksmåla

Vid Köksmåla har antalet plantor av klubbfibbla noterats inom fem sektioner av åkern.

SektionABCDEFSumma
2014-09-0937400014
2015-07-196219000081
2016-07-030100001
2017-07-078147127288 20 545

 

Anmärkningar
2016: Tidig skörd av vall hindrade klubbfibblans utveckling.
2017: Åkern besådd med korn.

 

Sektionsgränser. Indelningen börjar med sektion A vid den röda markören längst i söder och går motsols kring åkern.


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2018-11-29