Biological Museum, Oskarshamn, Sweden  

Search herbarium OHN

Welcome to the Biological Museum


The Biological Society, a non-profit organisation, is responsible for the Biological Museum.

The collections of the Biological Museum comprise botanical and zoological collections. Most important is the botanical collection (Herbarium Acronym OHN).

The number of specimens in the herbarium amounts to about 240.000. Most of these, about 80%, are vascular plants from Sweden, mainly the southern parts.

The botanical collection is registered in a database which is searchable through the following link: Search Herbarium OHN

The zoological collections are more limited, mainly consisting of insects and birds.


Visiting address: Gyllings väg 9, Oskarshamn
Phone: +46 491 77161, +46 070 6068621
E-mail: Herbarium.OHN@telia.com

Postal address: Humlekärrshultsvägen 10, S-572 41 Oskarshamn, Sweden 

Startbild

  Backsippa - årets växt 2010


Notiser

Herbarium OHN. Databasen har uppdaterats 2020-05-14 och innehåller nu 275.000 poster.

Artnamn. Från och med maj har vi uppdaterat namnskicket i våra databaser så att det för svenska arter följer Dyntaxa.

Kalendarium

Söndag 14 juni 10:00
Vilda växternas dag. Vi lär känna flora kring Ärnmar där det finns många både vilda och från en tidigare parkanläggning kvarstående arter. Samling vid sporthallen i Ärnemar.

 

Början av juli
Fjärilar i Hycklinge hage. Ingemar Andersson leder en exkursion där vi lär känna fjärilar på ängsmark. Vackert väder förutsätts för att insekterna skall visa sig – datum för exkursionen annonseras några dagar i förväg. Samling vid Hycklinge hage, reservatsparkeringen. Tag gärna med kikare.

 

Biologiska sällskapets program

The Biological Society, Oskarshamn, Sweden About this site and cookies