Biological Museum, Oskarshamn, Sweden  

Search herbarium OHN

Welcome to the Biological Museum


The Biological Society, a non-profit organisation, is responsible for the Biological Museum.

The collections of the Biological Museum comprise botanical and zoological collections. Most important is the botanical collection (Herbarium Acronym OHN).

The number of specimens in the herbarium amounts to about 240.000. Most of these, about 80%, are vascular plants from Sweden, mainly the southern parts.

The botanical collection is registered in a database which is searchable through the following link: Search Herbarium OHN

The zoological collections are more limited, mainly consisting of insects and birds.


Visiting address: Gyllings väg 9, Oskarshamn
Phone: +46 491 77161, +46 070 6068621
E-mail: Herbarium.OHN@telia.com

Postal address: Humlekärrshultsvägen 10, S-572 41 Oskarshamn, Sweden 

Startbild

  Vitsippa


Notiser

Herbarium OHN. Databasen har uppdaterats 2020-03-25 och innehåller nu 274.000 poster.

Gallbildningar. En litet galleri med bilder av galler nås från sidan Växter > Herbarium OHN.

Kalendarium

Onsdag 15 april 10:30
Bockara. Bockara ligger på ett sanddelta, vilket sätter sin särprägel på växtligheten. Vi kommer att bland annat bese växtplatser för backsippa, mosippa och ryl. Samling vid bygdegården i Bockara.

 

Lördag 2 maj 10:00
Bockemålens naturreservat. Vi möter lövskogens vårflora kring Bockemålen. Samling vid rastplatsen intill väg E22 i Fårbo.

 

Biologiska sällskapets program

The Biological Society, Oskarshamn, Sweden About this site and cookies