Biological Museum, Oskarshamn, Sweden  

Search herbarium OHN

Welcome to the Biological Museum


The Biological Society, a non-profit organisation, is responsible for the Biological Museum.

The collections of the Biological Museum comprise botanical and zoological collections. Most important is the botanical collection (Herbarium Acronym OHN).

The number of specimens in the herbarium amounts to about 240.000. Most of these, about 80%, are vascular plants from Sweden, mainly the southern parts.

The botanical collection is registered in a database which is searchable through the following link: Search Herbarium OHN

The zoological collections are more limited, mainly consisting of insects and birds.


Visiting address: Gyllings väg 9, Oskarshamn
Phone: +46 491 77161, +46 070 6068621
E-mail: Herbarium.OHN@telia.com

Postal address: Humlekärrshultsvägen 10, S-572 41 Oskarshamn, Sweden 

Startbild

  Svärdsyssla


Notiser

Herbarium OHN. Databasen har uppdaterats 2022-04-02 och innehåller nu 290 000 poster.

Program 2022. Osäkerheten i folkhälsoläget gör att våra aktiviteter snabbt kan behöva ändras. Kontrollera därför alltid här på hemsidan.

Kalendarium

Söndag 19 juni 10:00
De vilda blommornas dag. Vi lär känna vilda växter inom södra delen av Fagereke naturreservat. Samling vid Hjortbergets parkering.

 

Lördag 2 juli 10:00
Ängsmossens naturreserverat. Det vidsträckta myrområdet hyser bland annat rika bestånd av mossnycklar. Samling vid parkeringen i reservates sydöstra del. Infart från Juxtorp förordas.

 

Biologiska sällskapets program

The Biological Society, Oskarshamn, Sweden About this site and cookies