Biologiska museet i Oskarshamn    

Historik

Björngatan

Lokalerna på Björngatan i juni 2006


Det biologiska museets verksamhet inleddes i början av år 2002 under namn av Regionherbariet i Oskarshamn. Då ställdes en paviljong till det före detta epidemisjukhuset vid Björngatan till förfogande. Lokalerna, som tillhörde landstinget, iordningställdes med hjälp från dess rehabiliteringsverksamhet. Här inordnades till att börja med växtsamlingar som tillhört några olika skolor samt tillkommit vid inventeringen av Smålands flora.

 

 

Våren 2007 sålde landstinget fastigheten vid Björngatan, samtidigt som den helt fyllts av växtsamlingen. Under försommaren överflyttades samlingen till nya, betydligt större lokaler på Hantverskgatan 64, i den före detta Åsaskolan. Samlingarna kompletterades samtidigt med en zoologisk del som legat magasinerad i skyddsrum. I samband härmed antogs namnet Biologiska museet i Oskarshamn.

Den utrymmeskrävande fågelsamlingen fanns till att börja med utställd i huvudbyggnaden, men tvingades senare att flyttas över till en grannbyggnad.

Även inom huvudbyggnaden nödgades museet göra flera omflyttningar mellan olika rum, vilket medförde mycket merarbete och hindrade verksamheten.

Under år 2013 sökte museet nya lokaler. Många förslag fanns och det slutliga valet föll på en lokal vid Gyllings väg där all verksamhet kunde hysas inom ett samlat utrymme. Överflyttningen dit skedde år 2014.

Under tiden på Hantverksgatan ökade den botaniska samlingen från ca 150.000 objekt till drygt 230.000 och fyllde så gott som allt tillgängligt utrymme.

 

 

Hantverksgatan 64 i januari 2009.

 

 


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2023-01-07