Biologiska museet i Oskarshamn    

Bastardsvärmare

Familjen Zygaenidae, bastardsvärmare, är i Sverige representerad med sju arter, varav samtliga utom fjällbastardsvärmare Zygaena exulans, förekommer i våra trakter.

zyga_fil   zyga_min
Sexfläckig bastardsvärmare Zygaena filipendulae
Småland, Döderhult sn, Dragskärsåsen 2010-07-26.
Foto: Ingemar Andersson


  Klubbsprötad bastardsvärmare Z. minos
Småland, Misterhult sn, Sippetorp 2010-06-30.
Foto: Ingemar Andersson


zyga_lon   zyga_vic
Bredbrämad bastardsvärmare Z. lonicerae
Småland, Misterhult sn, Mörtfors 2010-07-19.
Foto: Ingemar Andersson


  Mindre bastardsvärmare Z. viciae
Småland, Misterhult sn, Virvhult 2010-07-22.
Foto: Ingemar Andersson


Smalsprötad bastadsvärmare Zygaena osterodensis

Bild från våra trakter efterlyses!

  Adsc_sta
    Allmän metallvingesvärmare Adscita statices
Foto: Göran Ullman

 


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2016-11-26