Biologiska museet i Oskarshamn    

Dagfjärilar i Oskarshamns kommun

 

Berggräsfjäril  Lasiommata petropolitana.  Ängsmossen. Foto G. Ullman
lasi_pet

 

 


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2021-01-07