Biologiska museet i Oskarshamn    

Databaser

Alla objekt i herbariet finns registrerade i museets huvuddatabas. Från denna överförs uppgifterna till en presentationsdatabas, som nås från denna nätplats. Databasen på nätet uppdateras i regel så snart 1000 poster tillkommit i huvuddatabasen eller när mer omfattande uppdateringar gjorts.

Under menyvalet Artkataloger kan man se vilka taxa som finns representerade i samlingen samt vilket namnskick som används.

Menyvalet Sök i databas leder till ett formulär, där önskade sökkriterier kan fyllas i. Resultatet av sökningen visas i en tabell och genom att klicka på ett objektnummer i vänsterkolumnen kan man få fram detaljinformation för posten. Fynd från Norden kan, i den mån de är koordinatsatta, presenteras på en översiktskarta över Sverige eller de nordiska länderna. På startsidans övre högra hörn finns en genväg till sökfunktionen.

Under Regionindelning finns information om den geografiska indelning som tillämpas vid herbariet.

Karta över antal objekt per land.

Från följande länder finns mer än 1000 ark i herbariet:

Land Antal
Sverige 265902
Österrike 7766
Norge 6639
Frankrike 2724
Finland 2072
USA 1984
Tjeckien 1760
Tyskland 1737
Danmark 1648
Schweiz 1354
Italien 1273

Från följande svenska landskap finns mer än 5000 ark i herbariet:

Landskap Antal
Småland 88635
Öland 31494
Skåne 31034
Östergötland 17150
Uppland 15591
Västergötland 11735
Halland 9580
Gotland 7113
Jämtland 6624
Södermanland 6148
(Regionstatistiken uppdaterad 2023-05-15)

 

Insamlingarna fördelar sig per decennium, från och med 1800, på följande sätt:

Decennium   Antal
1800 17
1810 21
1820 196
1830 285
1840 809
1850 7996
1860 12148
1870 12439
1880 29338
1890 18163
1900 19732
1910 27297
1920 34041
1930 25022
1940 16250
1950 17050
1960 13090
1970 4950
1980 22517
1990 12016
2000 12233
2010 11148
2020 2178

Från tiden före år 1800 finns 24 objekt.


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2016-11-26