Biologiska museet i Oskarshamn    

Databaser

Alla objekt i herbariet finns registrerade i museets huvuddatabas. Från denna överförs uppgifterna till en presentationsdatabas, som nås från denna nätplats. Databasen på nätet uppdateras i regel så snart 1000 poster tillkommit i huvuddatabasen eller när mer omfattande uppdateringar gjorts.

Under menyvalet Artkataloger kan man se vilka taxa som finns representerade i samlingen samt vilket namnskick som används.

Menyvalet Sök i databas leder till ett formulär, där önskade sökkriterier kan fyllas i. Resultatet av sökningen visas i en tabell och genom att klicka på ett objektnummer i vänsterkolumnen kan man få fram detaljinformation för posten. Fynd från Norden kan, i den mån de är koordinatsatta, presenteras på en översiktskarta över Sverige eller de nordiska länderna. På startsidans övre högra hörn finns en genväg till sökfunktionen.

Under Regionindelning finns information om den geografiska indelning som tillämpas vid herbariet.

Karta över antal objekt per land.

Från följande länder finns mer än 1000 ark i herbariet:

Land Antal
Sverige 275064
Österrike 7786
Norge 6893
Frankrike 2748
Finland 2221
USA 1986
Tyskland 1834
Tjeckien 1806
Danmark 1778
Schweiz 1384
Italien 1288

Från följande svenska landskap finns mer än 5000 ark i herbariet:

Landskap Antal
Småland 90000
Öland 31908
Skåne 31863
Östergötland 18192
Uppland 16142
Västergötland 12426
Halland 9613
Gotland 7901
Jämtland 7191
Södermanland 6254
(Regionstatistiken uppdaterad 2024-04-01)

 

Insamlingarna fördelar sig per decennium, från och med 1800, på följande sätt:

Decennium   Antal
1800 17
1810 23
1820 197
1830 285
1840 810
1850 8008
1860 12174
1870 12477
1880 29408
1890 18319
1900 20520
1910 30753
1920 35994
1930 26659
1940 16646
1950 17637
1960 13350
1970 4960
1980 22648
1990 12017
2000 12234
2010 11169
2020 2630

Från tiden före år 1800 finns 24 objekt.


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2016-11-26