Biologiska museet i Oskarshamn    

Databaser

Alla objekt i herbariet finns registrerade i museets huvuddatabas. Från denna överförs uppgifterna till en presentationsdatabas, som nås från denna nätplats. Databasen på nätet uppdateras i regel så snart 1000 poster tillkommit i huvuddatabasen eller när mer omfattande uppdateringar gjorts.

Under menyvalet Artkataloger kan man se vilka taxa som finns representerade i samlingen samt vilket namnskick som används.

Menyvalet Sök i databas leder till ett formulär, där önskade sökkriterier kan fyllas i. Resultatet av sökningen visas i en tabell och genom att klicka på ett objektnummer i vänsterkolumnen kan man få fram detaljinformation för posten. Fynd från Norden kan, i den mån de är koordinatsatta, presenteras på en översiktskarta över Sverige eller de nordiska länderna. På startsidans övre högra hörn finns en genväg till sökfunktionen.

Under Regionindelning finns information om den geografiska indelning som tillämpas vid herbariet.

Karta över antal objekt per land.

Från följande länder finns mer än 1000 ark i herbariet:

Land Antal
Sverige 244824
Österrike 7617
Norge 6069
Frankrike 2626
USA 1960
Finland 1779
Tjeckien 1732
Tyskland 1696
Danmark 1469
Italien 1207
Schweiz 1177

Från följande svenska landskap finns mer än 5000 ark i herbariet:

Landskap Antal
Småland 84990
Öland 29379
Skåne 29002
Östergötland 14452
Uppland 14252
Västergötland 10720
Halland 8330
Jämtland 6017
Gotland 5647
Södermanland 5554
(Regionstatistiken uppdaterad 2020-10-30)

 

Insamlingarna fördelar sig per decennium, från och med 1800, på följande sätt:

Decennium   Antal
1800 15
1810 19
1820 191
1830 280
1840 798
1850 7912
1860 11994
1870 11977
1880 28358
1890 17782
1900 18188
1910 23203
1920 30703
1930 23063
1940 14608
1950 16349
1960 12238
1970 4510
1980 20372
1990 11210
2000 11537
2010 10380
2020 341

Från tiden före år 1800 finns 24 objekt.


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2016-11-26