Biologiska museet i Oskarshamn    

Databaser

Alla objekt i herbariet finns registrerade i museets huvuddatabas. Från denna överförs uppgifterna till en presentationsdatabas, som nås från denna nätplats. Databasen på nätet uppdateras i regel så snart 1000 poster tillkommit i huvuddatabasen eller när mer omfattande uppdateringar gjorts.

Under menyvalet Artkataloger kan man se vilka taxa som finns representerade i samlingen samt vilket namnskick som används.

Menyvalet Sök i databas leder till ett formulär, där önskade sökkriterier kan fyllas i. Resultatet av sökningen visas i en tabell och genom att klicka på ett objektnummer i vänsterkolumnen kan man få fram detaljinformation för posten. Fynd från Norden kan, i den mån de är koordinatsatta, presenteras på en översiktskarta över Sverige eller de nordiska länderna. På startsidans övre högra hörn finns en genväg till sökfunktionen.

Under Regionindelning finns information om den geografiska indelning som tillämpas vid herbariet.

Karta över antal objekt per land.

Från följande länder finns mer än 1000 ark i herbariet:

Land Antal
Sverige 233215
Österrike 7348
Norge 5812
Frankrike 2574
USA 1953
Tjeckien 1704
Tyskland 1643
Finland 1618
Danmark 1417
Italien 1141

Från följande svenska landskap finns mer än 5000 ark i herbariet:

Landskap Antal
Småland 83077
Skåne 28200
Öland 28162
Uppland 13341
Östergötland 11504
Västergötland 10307
Halland 7718
Jämtland 5622
Gotland 5222
Södermanland 5013
(Regionstatistiken uppdaterad 2018-11-12)

 

Insamlingarna fördelar sig per decennium, från och med 1800, på följande sätt:

Decennium   Antal
1800 15
1810 14
1820 188
1830 277
1840 790
1850 7822
1860 11701
1870 11363
1880 27008
1890 16664
1900 16857
1910 22231
1920 29457
1930 22168
1940 13418
1950 15810
1960 11629
1970 4441
1980 19724
1990 11087
2000 11298
2010 9214

Från tiden före år 1800 finns 24 objekt.


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2016-11-26