Biologiska museet i Oskarshamn    

Databaser

Alla objekt i herbariet finns registrerade i museets huvuddatabas. Från denna överförs uppgifterna till en presentationsdatabas, som nås från denna nätplats. Databasen på nätet uppdateras i regel så snart 1000 poster tillkommit i huvuddatabasen eller när mer omfattande uppdateringar gjorts.

Under menyvalet Artkataloger kan man se vilka taxa som finns representerade i samlingen samt vilket namnskick som används.

Menyvalet Sök i databas leder till ett formulär, där önskade sökkriterier kan fyllas i. Resultatet av sökningen visas i en tabell och genom att klicka på ett objektnummer i vänsterkolumnen kan man få fram detaljinformation för posten. Fynd från Norden kan, i den mån de är koordinatsatta, presenteras på en översiktskarta över Sverige eller de nordiska länderna. På startsidans övre högra hörn finns en genväg till sökfunktionen.

Under Regionindelning finns information om den geografiska indelning som tillämpas vid herbariet.

Karta över antal objekt per land.

Från följande länder finns mer än 1000 ark i herbariet:

Land Antal
Sverige 243881
Österrike 7602
Norge 6069
Frankrike 2615
USA 1960
Finland 1779
Tjeckien 1732
Tyskland 1695
Danmark 1466
Italien 1204
Schweiz 1161

Från följande svenska landskap finns mer än 5000 ark i herbariet:

Landskap Antal
Småland 84874
Öland 29143
Skåne 28996
Östergötland 14416
Uppland 14224
Västergötland 10718
Halland 7852
Jämtland 6006
Gotland 5647
Södermanland 5549
(Regionstatistiken uppdaterad 2020-09-17)

 

Insamlingarna fördelar sig per decennium, från och med 1800, på följande sätt:

Decennium   Antal
1800 15
1810 18
1820 190
1830 280
1840 798
1850 7908
1860 11988
1870 11970
1880 28350
1890 17767
1900 18183
1910 23202
1920 30698
1930 23061
1940 14606
1950 16332
1960 12217
1970 4451
1980 20070
1990 11089
2000 11365
2010 10317
2020 157

Från tiden före år 1800 finns 24 objekt.


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2016-11-26