Biologiska museet i Oskarshamn    

Databaser

Alla objekt i herbariet finns registrerade i museets huvuddatabas. Från denna överförs uppgifterna till en presentationsdatabas, som nås från denna nätplats. Databasen på nätet uppdateras i regel så snart 1000 poster tillkommit i huvuddatabasen eller när mer omfattande uppdateringar gjorts.

Under menyvalet Artkataloger kan man se vilka taxa som finns representerade i samlingen samt vilket namnskick som används.

Menyvalet Sök i databas leder till ett formulär, där önskade sökkriterier kan fyllas i. Resultatet av sökningen visas i en tabell och genom att klicka på ett objektnummer i vänsterkolumnen kan man få fram detaljinformation för posten. Fynd från Norden kan, i den mån de är koordinatsatta, presenteras på en översiktskarta över Sverige eller de nordiska länderna. På startsidans övre högra hörn finns en genväg till sökfunktionen.

Under Regionindelning finns information om den geografiska indelning som tillämpas vid herbariet.

Karta över antal objekt per land.

Från följande länder finns mer än 1000 ark i herbariet:

Land Antal
Sverige 237708
Österrike 7454
Norge 5954
Frankrike 2590
USA 1953
Tjeckien 1708
Finland 1662
Tyskland 1658
Danmark 1443
Italien 1162

Från följande svenska landskap finns mer än 5000 ark i herbariet:

Landskap Antal
Småland 83278
Skåne 28535
Öland 28440
Uppland 13604
Östergötland 13416
Västergötland 10442
Halland 7736
Jämtland 5786
Gotland 5464
Södermanland 5383
(Regionstatistiken uppdaterad 2019-06-01)

 

Insamlingarna fördelar sig per decennium, från och med 1800, på följande sätt:

Decennium   Antal
1800 15
1810 16
1820 188
1830 278
1840 794
1850 7864
1860 11889
1870 11662
1880 27725
1890 17133
1900 17291
1910 22400
1920 30245
1930 22782
1940 14124
1950 16001
1960 11703
1970 4443
1980 19726
1990 11087
2000 11300
2010 9474

Från tiden före år 1800 finns 24 objekt.


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2016-11-26