Biologiska museet i Oskarshamn    

Databaser

Alla objekt i herbariet finns registrerade i museets huvuddatabas. Från denna överförs uppgifterna till en presentationsdatabas, som nås från denna nätplats. Databasen på nätet uppdateras i regel så snart 1000 poster tillkommit i huvuddatabasen eller när mer omfattande uppdateringar gjorts.

Under menyvalet Artkataloger kan man se vilka taxa som finns representerade i samlingen samt vilket namnskick som används.

Menyvalet Sök i databas leder till ett formulär, där önskade sökkriterier kan fyllas i. Resultatet av sökningen visas i en tabell och genom att klicka på ett objektnummer i vänsterkolumnen kan man få fram detaljinformation för posten. Fynd från Norden kan, i den mån de är koordinatsatta, presenteras på en översiktskarta över Sverige eller de nordiska länderna. På startsidans övre högra hörn finns en genväg till sökfunktionen.

Under Regionindelning finns information om den geografiska indelning som tillämpas vid herbariet.

Karta över antal objekt per land.

Från följande länder finns mer än 1000 ark i herbariet:

Land Antal
Sverige 236854
Österrike 7448
Norge 5881
Frankrike 2582
USA 1953
Tjeckien 1708
Tyskland 1656
Finland 1639
Danmark 1431
Italien 1156

Från följande svenska landskap finns mer än 5000 ark i herbariet:

Landskap Antal
Småland 83174
Skåne 28455
Öland 28406
Uppland 13534
Östergötland 13268
Västergötland 10402
Halland 7728
Jämtland 5716
Gotland 5406
Södermanland 5331
(Regionstatistiken uppdaterad 2019-04-24)

 

Insamlingarna fördelar sig per decennium, från och med 1800, på följande sätt:

Decennium   Antal
1800 15
1810 16
1820 188
1830 278
1840 793
1850 7856
1860 11818
1870 11536
1880 27518
1890 17024
1900 17144
1910 22352
1920 30135
1930 22731
1940 14106
1950 15931
1960 11681
1970 4442
1980 19726
1990 11087
2000 11300
2010 9471

Från tiden före år 1800 finns 24 objekt.


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2016-11-26