Biologiska museet i Oskarshamn    

Databaser

Alla objekt i herbariet finns registrerade i museets huvuddatabas. Från denna överförs uppgifterna till en presentationsdatabas, som nås från denna nätplats. Databasen på nätet uppdateras i regel så snart 1000 poster tillkommit i huvuddatabasen eller när mer omfattande uppdateringar gjorts.

Under menyvalet Artkataloger kan man se vilka taxa som finns representerade i samlingen samt vilket namnskick som används.

Menyvalet Sök i databas leder till ett formulär, där önskade sökkriterier kan fyllas i. Resultatet av sökningen visas i en tabell och genom att klicka på ett objektnummer i vänsterkolumnen kan man få fram detaljinformation för posten. Fynd från Norden kan, i den mån de är koordinatsatta, presenteras på en översiktskarta över Sverige eller de nordiska länderna. På startsidans övre högra hörn finns en genväg till sökfunktionen.

Under Regionindelning finns information om den geografiska indelning som tillämpas vid herbariet.

Karta över antal objekt per land.

Från följande länder finns mer än 1000 ark i herbariet:

Land Antal
Sverige 255249
Österrike 7681
Norge 6246
Frankrike 2671
USA 1965
Finland 1841
Tjeckien 1698
Tyskland 1641
Danmark 1516
Schweiz 1277
Italien 1232

Från följande svenska landskap finns mer än 5000 ark i herbariet:

Landskap Antal
Småland 86872
Öland 30698
Skåne 29867
Östergötland 16502
Uppland 15022
Västergötland 10889
Halland 9501
Gotland 6519
Jämtland 6056
Södermanland 5863
(Regionstatistiken uppdaterad 2022-01-10)

 

Insamlingarna fördelar sig per decennium, från och med 1800, på följande sätt:

Decennium   Antal
1800 15
1810 20
1820 191
1830 282
1840 799
1850 7950
1860 12086
1870 12379
1880 29094
1890 17939
1900 19008
1910 23916
1920 31136
1930 23424
1940 15975
1950 16900
1960 12849
1970 4821
1980 22428
1990 11959
2000 12145
2010 10757
2020 892

Från tiden före år 1800 finns 24 objekt.


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2016-11-26