Biologiska museet i Oskarshamn    

Databaser

Alla objekt i herbariet finns registrerade i museets huvuddatabas. Från denna överförs uppgifterna till en presentationsdatabas, som nås från denna nätplats. Databasen på nätet uppdateras i regel så snart 1000 poster tillkommit i huvuddatabasen eller när mer omfattande uppdateringar gjorts.

Under menyvalet Artkataloger kan man se vilka taxa som finns representerade i samlingen samt vilket namnskick som används.

Menyvalet Sök i databas leder till ett formulär, där önskade sökkriterier kan fyllas i. Resultatet av sökningen visas i en tabell och genom att klicka på ett objektnummer i vänsterkolumnen kan man få fram detaljinformation för posten. Fynd från Norden kan, i den mån de är koordinatsatta, presenteras på en översiktskarta över Sverige eller de nordiska länderna. På startsidans övre högra hörn finns en genväg till sökfunktionen.

Under Regionindelning finns information om den geografiska indelning som tillämpas vid herbariet.

Karta över antal objekt per land.

Från följande länder finns mer än 1000 ark i herbariet:

Land Antal
Sverige 241102
Österrike 7570
Norge 6059
Frankrike 2612
USA 1954
Finland 1777
Tjeckien 1714
Tyskland 1681
Danmark 1464
Italien 1189
Schweiz 1116

Från följande svenska landskap finns mer än 5000 ark i herbariet:

Landskap Antal
Småland 83797
Skåne 28765
Öland 28743
Östergötland 14265
Uppland 13868
Västergötland 10644
Halland 7751
Jämtland 5924
Gotland 5575
Södermanland 5517
(Regionstatistiken uppdaterad 2020-03-25)

 

Insamlingarna fördelar sig per decennium, från och med 1800, på följande sätt:

Decennium   Antal
1800 15
1810 18
1820 189
1830 279
1840 797
1850 7904
1860 11971
1870 11931
1880 28005
1890 17309
1900 17802
1910 23010
1920 30662
1930 23004
1940 14517
1950 16155
1960 11812
1970 4448
1980 19828
1990 11087
2000 11302
2010 10059
2020 5

Från tiden före år 1800 finns 24 objekt.


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2016-11-26