Biologiska museet i Oskarshamn    

Databaser

Alla objekt i herbariet finns registrerade i museets huvuddatabas. Från denna överförs uppgifterna till en presentationsdatabas, som nås från denna nätplats. Databasen på nätet uppdateras i regel så snart 1000 poster tillkommit i huvuddatabasen eller när mer omfattande uppdateringar gjorts.

Under menyvalet Artkataloger kan man se vilka taxa som finns representerade i samlingen samt vilket namnskick som används.

Menyvalet Sök i databas leder till ett formulär, där önskade sökkriterier kan fyllas i. Resultatet av sökningen visas i en tabell och genom att klicka på ett objektnummer i vänsterkolumnen kan man få fram detaljinformation för posten. Fynd från Norden kan, i den mån de är koordinatsatta, presenteras på en översiktskarta över Sverige eller de nordiska länderna. På startsidans övre högra hörn finns en genväg till sökfunktionen.

Under Regionindelning finns information om den geografiska indelning som tillämpas vid herbariet.

Karta över antal objekt per land.

Från följande länder finns mer än 1000 ark i herbariet:

Land Antal
Sverige 251473
Österrike 7663
Norge 6236
Frankrike 2649
USA 1960
Finland 1788
Tjeckien 1733
Tyskland 1714
Danmark 1489
Schweiz 1223
Italien 1216

Från följande svenska landskap finns mer än 5000 ark i herbariet:

Landskap Antal
Småland 86403
Öland 30208
Skåne 29336
Östergötland 15895
Uppland 14455
Västergötland 10785
Halland 9443
Gotland 6239
Jämtland 6027
Södermanland 5638
(Regionstatistiken uppdaterad 2021-02-12)

 

Insamlingarna fördelar sig per decennium, från och med 1800, på följande sätt:

Decennium   Antal
1800 15
1810 19
1820 191
1830 281
1840 799
1850 7926
1860 12044
1870 12265
1880 28500
1890 17848
1900 18488
1910 23417
1920 30907
1930 23170
1940 15700
1950 16678
1960 12459
1970 4688
1980 22411
1990 11952
2000 12104
2010 10704
2020 424

Från tiden före år 1800 finns 24 objekt.


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2016-11-26