Biologiska museet i Oskarshamn    

Databaser

Alla objekt i herbariet finns registrerade i museets huvuddatabas. Från denna överförs uppgifterna till en presentationsdatabas, som nås från denna nätplats. Databasen på nätet uppdateras i regel så snart 1000 poster tillkommit i huvuddatabasen eller när mer omfattande uppdateringar gjorts.

Under menyvalet Artkataloger kan man se vilka taxa som finns representerade i samlingen samt vilket namnskick som används.

Menyvalet Sök i databas leder till ett formulär, där önskade sökkriterier kan fyllas i. Resultatet av sökningen visas i en tabell och genom att klicka på ett objektnummer i vänsterkolumnen kan man få fram detaljinformation för posten. Fynd från Norden kan, i den mån de är koordinatsatta, presenteras på en översiktskarta över Sverige eller de nordiska länderna. På startsidans övre högra hörn finns en genväg till sökfunktionen.

Under Regionindelning finns information om den geografiska indelning som tillämpas vid herbariet.

Karta över antal objekt per land.

Från följande länder finns mer än 1000 ark i herbariet:

Land Antal
Sverige 253338
Österrike 7672
Norge 6245
Frankrike 2650
USA 1966
Finland 1841
Tjeckien 1696
Tyskland 1635
Danmark 1514
Schweiz 1248
Italien 1224

Från följande svenska landskap finns mer än 5000 ark i herbariet:

Landskap Antal
Småland 86481
Öland 30238
Skåne 29621
Östergötland 16123
Uppland 14980
Västergötland 10851
Halland 9477
Gotland 6422
Jämtland 6051
Södermanland 5714
(Regionstatistiken uppdaterad 2021-09-01)

 

Insamlingarna fördelar sig per decennium, från och med 1800, på följande sätt:

Decennium   Antal
1800 15
1810 19
1820 191
1830 282
1840 799
1850 7943
1860 12077
1870 12334
1880 28883
1890 17914
1900 18941
1910 23531
1920 31044
1930 23323
1940 15856
1950 16769
1960 12640
1970 4818
1980 22417
1990 11952
2000 12104
2010 10704
2020 424

Från tiden före år 1800 finns 24 objekt.


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2016-11-26