Biologiska museet i Oskarshamn    

Databaser

Alla objekt i herbariet finns registrerade i museets huvuddatabas. Från denna överförs uppgifterna till en presentationsdatabas, som nås från denna nätplats. Databasen på nätet uppdateras i regel så snart 1000 poster tillkommit i huvuddatabasen eller när mer omfattande uppdateringar gjorts.

Under menyvalet Artkataloger kan man se vilka taxa som finns representerade i samlingen samt vilket namnskick som används.

Menyvalet Sök i databas leder till ett formulär, där önskade sökkriterier kan fyllas i. Resultatet av sökningen visas i en tabell och genom att klicka på ett objektnummer i vänsterkolumnen kan man få fram detaljinformation för posten. Fynd från Norden kan, i den mån de är koordinatsatta, presenteras på en översiktskarta över Sverige eller de nordiska länderna. På startsidans övre högra hörn finns en genväg till sökfunktionen.

Under Regionindelning finns information om den geografiska indelning som tillämpas vid herbariet.

Karta över antal objekt per land.

Från följande länder finns mer än 1000 ark i herbariet:

Land Antal
Sverige 234101
Österrike 7376
Norge 5830
Frankrike 2578
USA 1953
Tjeckien 1704
Tyskland 1646
Finland 1629
Danmark 1419
Italien 1150

Från följande svenska landskap finns mer än 5000 ark i herbariet:

Landskap Antal
Småland 83109
Skåne 28355
Öland 28198
Uppland 13346
Östergötland 11786
Västergötland 10349
Halland 7724
Jämtland 5639
Gotland 5276
Södermanland 5167
(Regionstatistiken uppdaterad 2019-01-09)

 

Insamlingarna fördelar sig per decennium, från och med 1800, på följande sätt:

Decennium   Antal
1800 15
1810 14
1820 188
1830 278
1840 792
1850 7829
1860 11730
1870 11411
1880 27169
1890 16758
1900 16942
1910 22257
1920 29711
1930 22250
1940 13541
1950 15879
1960 11636
1970 4441
1980 19724
1990 11087
2000 11298
2010 9217

Från tiden före år 1800 finns 24 objekt.


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2016-11-26