Biologiska museet i Oskarshamn    

Databaser

Alla objekt i herbariet finns registrerade i museets huvuddatabas. Från denna överförs uppgifterna till en presentationsdatabas, som nås från denna nätplats. Databasen på nätet uppdateras i regel så snart 1000 poster tillkommit i huvuddatabasen eller när mer omfattande uppdateringar gjorts.

Under menyvalet Artkataloger kan man se vilka taxa som finns representerade i samlingen samt vilket namnskick som används.

Menyvalet Sök i databas leder till ett formulär, där önskade sökkriterier kan fyllas i. Resultatet av sökningen visas i en tabell och genom att klicka på ett objektnummer i vänsterkolumnen kan man få fram detaljinformation för posten. Fynd från Norden kan, i den mån de är koordinatsatta, presenteras på en översiktskarta över Sverige eller de nordiska länderna. På startsidans övre högra hörn finns en genväg till sökfunktionen.

Under Regionindelning finns information om den geografiska indelning som tillämpas vid herbariet.

Karta över antal objekt per land.

Från följande länder finns mer än 1000 ark i herbariet:

Land Antal
Sverige 238487
Österrike 7498
Norge 5979
Frankrike 2595
USA 1953
Finland 1754
Tjeckien 1708
Tyskland 1660
Danmark 1444
Italien 1163
Schweiz 1019

Från följande svenska landskap finns mer än 5000 ark i herbariet:

Landskap Antal
Småland 83512
Öland 28653
Skåne 28557
Uppland 13619
Östergötland 13603
Västergötland 10463
Halland 7737
Jämtland 5795
Gotland 5479
Södermanland 5401
(Regionstatistiken uppdaterad 2019-11-10)

 

Insamlingarna fördelar sig per decennium, från och med 1800, på följande sätt:

Decennium   Antal
1800 15
1810 16
1820 188
1830 279
1840 794
1850 7872
1860 11910
1870 11709
1880 27803
1890 17176
1900 17308
1910 22405
1920 30420
1930 22798
1940 14136
1950 16013
1960 11799
1970 4444
1980 19727
1990 11087
2000 11300
2010 9935

Från tiden före år 1800 finns 24 objekt.


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2016-11-26