Biologiska museet i Oskarshamn    

Databaser

Alla objekt i herbariet finns registrerade i museets huvuddatabas. Från denna överförs uppgifterna till en presentationsdatabas, som nås från denna nätplats. Databasen på nätet uppdateras i regel så snart 1000 poster tillkommit i huvuddatabasen eller när mer omfattande uppdateringar gjorts.

Under menyvalet Artkataloger kan man se vilka taxa som finns representerade i samlingen samt vilket namnskick som används.

Menyvalet Sök i databas leder till ett formulär, där önskade sökkriterier kan fyllas i. Resultatet av sökningen visas i en tabell och genom att klicka på ett objektnummer i vänsterkolumnen kan man få fram detaljinformation för posten. Fynd från Norden kan, i den mån de är koordinatsatta, presenteras på en översiktskarta över Sverige eller de nordiska länderna. På startsidans övre högra hörn finns en genväg till sökfunktionen.

Under Regionindelning finns information om den geografiska indelning som tillämpas vid herbariet.

Karta över antal objekt per land.

Från följande länder finns mer än 1000 ark i herbariet:

Land Antal
Sverige 242088
Österrike 7570
Norge 6067
Frankrike 2612
USA 1955
Finland 1777
Tjeckien 1714
Tyskland 1684
Danmark 1465
Italien 1189
Schweiz 1116

Från följande svenska landskap finns mer än 5000 ark i herbariet:

Landskap Antal
Småland 84329
Öland 28861
Skåne 28804
Östergötland 14285
Uppland 13898
Västergötland 10706
Halland 7752
Jämtland 5958
Gotland 5629
Södermanland 5545
(Regionstatistiken uppdaterad 2020-05-13)

 

Insamlingarna fördelar sig per decennium, från och med 1800, på följande sätt:

Decennium   Antal
1800 15
1810 18
1820 189
1830 280
1840 797
1850 7905
1860 11972
1870 11942
1880 28028
1890 17657
1900 18143
1910 23185
1920 30662
1930 23004
1940 14517
1950 16155
1960 11854
1970 4448
1980 19829
1990 11087
2000 11333
2010 10078
2020 11

Från tiden före år 1800 finns 24 objekt.


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2016-11-26