Biologiska museet i Oskarshamn    

Databaser

Alla objekt i herbariet finns registrerade i museets huvuddatabas. Från denna överförs uppgifterna till en presentationsdatabas, som nås från denna nätplats. Databasen på nätet uppdateras i regel så snart 1000 poster tillkommit i huvuddatabasen eller när mer omfattande uppdateringar gjorts.

Under menyvalet Artkataloger kan man se vilka taxa som finns representerade i samlingen samt vilket namnskick som används.

Menyvalet Sök i databas leder till ett formulär, där önskade sökkriterier kan fyllas i. Resultatet av sökningen visas i en tabell och genom att klicka på ett objektnummer i vänsterkolumnen kan man få fram detaljinformation för posten. Fynd från Norden kan, i den mån de är koordinatsatta, presenteras på en översiktskarta över Sverige eller de nordiska länderna. På startsidans övre högra hörn finns en genväg till sökfunktionen.

Under Regionindelning finns information om den geografiska indelning som tillämpas vid herbariet.

Karta över antal objekt per land.

Från följande länder finns mer än 1000 ark i herbariet:

Land Antal
Sverige 256165
Österrike 7700
Norge 6278
Frankrike 2676
USA 1965
Finland 1841
Tjeckien 1698
Tyskland 1650
Danmark 1516
Schweiz 1284
Italien 1238

Från följande svenska landskap finns mer än 5000 ark i herbariet:

Landskap Antal
Småland 87142
Öland 30750
Skåne 29936
Östergötland 16743
Uppland 15034
Västergötland 10942
Halland 9506
Gotland 6539
Jämtland 6073
Södermanland 5877
(Regionstatistiken uppdaterad 2022-04-02)

 

Insamlingarna fördelar sig per decennium, från och med 1800, på följande sätt:

Decennium   Antal
1800 15
1810 20
1820 191
1830 282
1840 802
1850 7963
1860 12103
1870 12390
1880 29171
1890 17956
1900 19035
1910 23930
1920 31300
1930 23462
1940 15982
1950 16907
1960 12862
1970 4915
1980 22499
1990 11978
2000 12196
2010 10914
2020 1094

Från tiden före år 1800 finns 24 objekt.


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2016-11-26