Biologiska museet i Oskarshamn    

Databaser

Alla objekt i herbariet finns registrerade i museets huvuddatabas. Från denna överförs uppgifterna till en presentationsdatabas, som nås från denna nätplats. Databasen på nätet uppdateras i regel så snart 1000 poster tillkommit i huvuddatabasen eller när mer omfattande uppdateringar gjorts.

Under menyvalet Artkataloger kan man se vilka taxa som finns representerade i samlingen samt vilket namnskick som används.

Menyvalet Sök i databas leder till ett formulär, där önskade sökkriterier kan fyllas i. Resultatet av sökningen visas i en tabell och genom att klicka på ett objektnummer i vänsterkolumnen kan man få fram detaljinformation för posten. Fynd från Norden kan, i den mån de är koordinatsatta, presenteras på en översiktskarta över Sverige eller de nordiska länderna. På startsidans övre högra hörn finns en genväg till sökfunktionen.

Under Regionindelning finns information om den geografiska indelning som tillämpas vid herbariet.

Karta över antal objekt per land.

Från följande länder finns mer än 1000 ark i herbariet:

Land Antal
Sverige 262274
Österrike 7761
Norge 6537
Frankrike 2707
Finland 2016
USA 1978
Tjeckien 1750
Tyskland 1695
Danmark 1595
Schweiz 1330
Italien 1261

Från följande svenska landskap finns mer än 5000 ark i herbariet:

Landskap Antal
Småland 87726
Öland 31032
Skåne 30736
Östergötland 16995
Uppland 15411
Västergötland 11511
Halland 9546
Gotland 6955
Jämtland 6497
Södermanland 6023
(Regionstatistiken uppdaterad 2023-01-06)

 

Insamlingarna fördelar sig per decennium, från och med 1800, på följande sätt:

Decennium   Antal
1800 17
1810 21
1820 194
1830 284
1840 805
1850 7988
1860 12131
1870 12422
1880 29313
1890 18118
1900 19481
1910 26415
1920 33082
1930 24478
1940 16085
1950 16970
1960 12914
1970 4926
1980 22509
1990 11978
2000 12197
2010 10967
2020 1649

Från tiden före år 1800 finns 24 objekt.


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2016-11-26