Biologiska museet i Oskarshamn    

Databaser

Alla objekt i herbariet finns registrerade i museets huvuddatabas. Från denna överförs uppgifterna till en presentationsdatabas, som nås från denna nätplats. Databasen på nätet uppdateras i regel så snart 1000 poster tillkommit i huvuddatabasen eller när mer omfattande uppdateringar gjorts.

Under menyvalet Artkataloger kan man se vilka taxa som finns representerade i samlingen samt vilket namnskick som används.

Menyvalet Sök i databas leder till ett formulär, där önskade sökkriterier kan fyllas i. Resultatet av sökningen visas i en tabell och genom att klicka på ett objektnummer i vänsterkolumnen kan man få fram detaljinformation för posten. Fynd från Norden kan, i den mån de är koordinatsatta, presenteras på en översiktskarta över Sverige eller de nordiska länderna. På startsidans övre högra hörn finns en genväg till sökfunktionen.

Under Regionindelning finns information om den geografiska indelning som tillämpas vid herbariet.

Karta över antal objekt per land.

Från följande länder finns mer än 1000 ark i herbariet:

Land Antal
Sverige 258743
Österrike 7737
Norge 6395
Frankrike 2691
USA 1967
Finland 1919
Tjeckien 1737
Tyskland 1663
Danmark 1555
Schweiz 1317
Italien 1244

Från följande svenska landskap finns mer än 5000 ark i herbariet:

Landskap Antal
Småland 87361
Öland 30924
Skåne 30344
Östergötland 16790
Uppland 15234
Västergötland 11158
Halland 9524
Gotland 6696
Jämtland 6232
Södermanland 5934
(Regionstatistiken uppdaterad 2022-09-16)

 

Insamlingarna fördelar sig per decennium, från och med 1800, på följande sätt:

Decennium   Antal
1800 16
1810 21
1820 194
1830 282
1840 805
1850 7979
1860 12119
1870 12411
1880 29265
1890 18021
1900 19210
1910 24906
1920 32107
1930 23965
1940 16044
1950 16911
1960 12870
1970 4916
1980 22501
1990 11978
2000 12197
2010 10939
2020 1297

Från tiden före år 1800 finns 24 objekt.


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2016-11-26