Biologiska museet i Oskarshamn    

Biologiska sällskapets program 2021

 

Det ovissa folkhälsoläget gör att förändringar i programmet kan behöva göras med kort varsel.
Flera utflykter är dessutom väderberoende och exakt tidpunkt kommer att annonseras på hemsidan först några dagar förut.

Klicka på understrukna ortnamn för att se platsen på karta!

6 juni, söndag - Årena-Lundens naturreservat

Åsbildning nära Emån med bland annat backsippa, spindelört och smalbladig lungört. Samling vid reservatet som ligger intill väg 127, ca 5 km NV Målilla kyrka 13:00.

 


Nästa program sänds ut när folkhälsoläget stabiliserats, förhoppningsvis under maj 2021. Några preliminära arrangemang nedan.

13 juni, söndag - De vilda blommornas dag

I år lär vi känna växter kring Västra industriområdet i Oskarshamn. Samling vid Sandåsavägen, intill busshållplatsen 10:00.

17 juli, lördag - Emsfors-Karlshammar naturreservat

Strandvegetation och ädellövskog vid Karlshammar. Samling vid parkeringen öster om Emån, infart från vägen Påskallavik–Kristdala, ca 1 km NV Påskallavik 10:00.

3 augusti, tisdag - Marströmmen/Mörtfors naturreservat

Omväxlande strand- och lövskogsmiljöer.. Samling på planen intill Marströmmen i Mörtfors för kort vidarefärd 10:00.

11 september, lördag - Norra Götens naturreservat

Ädellövskog och strandmiljöer med ofta rik svampförekomst. Samling vid reservatsparkeringen. Från E22 sväng mot Ölvedal. Följ vägen ca 1 km och sväng in till höger på Ringvägen. Följ denna till parkeringen i reservatets nordöstra hörn 13:00.

29 december, onsdag - Museivisning

Guidad visning av Biologiska museet. Samling vid museets entré, Gyllings väg 9. 11:00.Annonserade aktiviteter kan behöva ändras och nya kan tillkomma. Håll därför uppsikt på denna nätplats.
Vill du få meddelanden med e-post om nya eller ändrade programpunkter kan du anmäla dig till vår


Kontaktpersoner:
Åke Rühling 070-606 8621, Christer Ek 0491-18555.

Under coronopandemin avråder vi från samåkning.


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2021-03-24