Biologiska museet i Oskarshamn    

Biologiska sällskapets program 2022

 

Det ovissa folkhälsoläget gör att förändringar i programmet kan behöva göras med kort varsel.

Klicka på understrukna ortnamn för att se platsen på karta!

2 juli, lördag - Ängsmossens naturreserverat

Det vidsträckta myrområdet hyser bland annat rika bestånd av mossnycklar. Samling vid parkeringen i reservatets sydöstra del. Infart från Juxtorp förordas. 10:00.

20 augusti, lördag - Ölvedals naturreservat

Vi besöker lövskogsområdet kring Marströmmen med en rik flora av både blomväxter och kryptogamer. Samling vid reservatsparkeringen på Manketorpsvägen.. 10:00.

18 september, söndag - Bokhultets naturreservat

Reservatet ligger vid Böta kvarn i Högsby kommun. I den grovstammiga bokskogen förekommer några mindre vanliga svampar, bland annat den spektakulära arten koralltaggsvamp. Samling vid reservatsparkeringen. 13:00.Annonserade aktiviteter kan behöva ändras och nya kan tillkomma. Håll därför uppsikt på denna nätplats.
Vill du få meddelanden med e-post om nya eller ändrade programpunkter kan du anmäla dig till vår


Kontaktpersoner:
Åke Rühling 070-606 8621, Vidar Aldorsson 072-940 4892, Christer Ek 070-287 1527.


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2022-04-29