Biologiska museet i Oskarshamn    

Biologiska sällskapets program 2022

 

Det ovissa folkhälsoläget gör att förändringar i programmet kan behöva göras med kort varsel.

Klicka på understrukna ortnamn för att se platsen på karta!

24 februari, torsdag - Museivisning

Guidad visning av museets fågelsamling, särskilt avsedd för vinterlovslediga ungdomar. Samling vid Biologiska museets entré Gyllings väg 9. 13:00.

20 mars, söndag - Biologiska sällskapets årsmöte

Årsmöte följt av naturpromenad. Fallebo gård, Oskarshamn. 13:00.

7 maj, lördag - Figeholms naturreservat

Vi möter den rika vårfloran inom reservatet som ligger alldeles intill Figeholms samhälle. Samling vid Norråns utlopp vid Sandkullagatan 13:00.

19 juni, söndag - De vilda blommornas dag

Vi lär känna vilda växter inom södra delen av Fagereke naturreservat. Samling vid Hjortbergets parkering. 10:00.

2 juli, lördag - Ängsmossens naturreserverat

Det vidsträckta myrområdet hyser bland annat rika bestånd av mossnycklar. Samling vid parkeringen i reservates sydöstra del. Infart från Juxtorp förordas. 10:00.

20 augusti, lördag - Ölvedals naturreservat

Vi besöker lövskogsområdet kring Marströmmen med en rik flora av både blomväxter och kryptogamer. Samling vid reservatsparkeringen på Manketorpsvägen. 10:00.

18 september, söndag - Bokhultets naturreservat

Reservatet ligger vid Böta kvarn i Högsby kommun. I den grovstammiga bokskogen förekommer några mindre vanliga svampar, bland annat den spektakulära arten koralltaggsvamp. Samling vid reservatsparkeringen. 13:00.Annonserade aktiviteter kan behöva ändras och nya kan tillkomma. Håll därför uppsikt på denna nätplats.
Vill du få meddelanden med e-post om nya eller ändrade programpunkter kan du anmäla dig till vår


Kontaktpersoner:
Åke Rühling 070-606 8621, Christer Ek 070-287 1527.

Under coronopandemin avråder vi från samåkning.


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2022-01-12