Biologiska museet i Oskarshamn    

Biologiska sällskapets program 2020

 

Det ovissa folkhälsoläget gör att förändringar i programmet kan behöva göras med kort varsel.
Flera utflykter är dessutom väderberoende och exakt tidpunkt kommer att annonseras på hemsidan först några dagar förut.

Klicka på understrukna ortnamn för att se platsen på karta!

29 december, tisdag - Museivisning

Guidad visning av Biologiska museet. Högst 8 deltagare. Samling vid Biologiska museets entré, Gyllings väg 9 11:00.

 


Nästa program sänds ut i januari 2021. Några preliminära arrangemang nedan.

10 februari, onsdag - Biologiska sällskapets årsmöte

Den här gången fär vi avstå från arrangemang efter mötet. Biologiska museet, Gyllings väg 9. 14:00.Annonserade aktiviteter kan behöva ändras och nya kan tillkomma. Håll därför uppsikt på denna nätplats.
Vill du få meddelanden med e-post om nya eller ändrade programpunkter kan du anmäla dig till vår


Kontaktpersoner:
Åke Rühling 0491-77161, Vidar Aldorsson 072-940 4890, Christer Ek 0491-18555.

Vänd dig till kontaktpersonerna för samåkning till utflyktsmålen.


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2020-04-06