Biologiska museet i Oskarshamn    

Biologiska sällskapets program 2021

 

Det ovissa folkhälsoläget gör att förändringar i programmet kan behöva göras med kort varsel.

Klicka på understrukna ortnamn för att se platsen på karta!

1 september, onsdag - Fårbosjön – djur och växter

Vi undersöker stränderna kring Fårbosjön och inriktar oss särskilt på djurlivet. Samling intill badplatsen vid Fårbosjöns sydöstra del. 13:00.

11 september, lördag - Norra Götens naturreservat

Ädellövskog och strandmiljöer med ofta rik svampförekomst. Samling vid reservatsparkeringen. Från E22 sväng mot Ölvedal. Följ vägen ca 1 km och sväng in till höger på Ringvägen. Följ denna till parkeringen i reservatets nordöstra hörn 13:00.

29 december, onsdag - Museivisning

Guidad visning av Biologiska museet. Samling vid museets entré, Gyllings väg 9. 11:00.Annonserade aktiviteter kan behöva ändras och nya kan tillkomma. Håll därför uppsikt på denna nätplats.
Vill du få meddelanden med e-post om nya eller ändrade programpunkter kan du anmäla dig till vår


Kontaktpersoner:
Åke Rühling 070-606 8621, Christer Ek 0491-18555.

Under coronopandemin avråder vi från samåkning.


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2021-03-24