Biologiska museet i Oskarshamn    

Biologiska sällskapets program 2024

 

20 mars, onsdag - Vårdagjämningspromenad i stadsparken

Vi lär oss känna igen avlövade träd och ser kanske de första vårblommorna. Vi avslutar vid hamnområdet där vi kan äta lunch tillsammans. Samling vid Oskarshamns kyrka 12:00.

 

Nästa program sänds ut kring påsk. Några preliminära arrangemang nedan:


Följande utflykter är särskilt beroende av väder och vegetationens utveckling. Exakt tidpunkt för dem kommer att annonseras först nägon vecka förut.

Maj. Segersgärde naturreservat vid Västervik. Vi räknar med att se mängder av lundvårlök samt Adam och Eva.

Juli. Slåtterfibbla är en starkt minskande art och en ansvarsart enligt EU-direktiv. Den har tidigare varit vanlig i Bråbygden och vi försöker dokumentera nuläget inom detta område.Annonserade aktiviteter kan behöva ändras och nya kan tillkomma. Håll därför uppsikt på denna nätplats.
Vill du få meddelanden med e-post om nya eller ändrade programpunkter kan du anmäla dig till vår


Kontaktpersoner:
Åke Rühling 070-606 8621, Vidar Aldorsson 072-940 4890, Christer Ek 070-287 1527.


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2022-09-03