Biologiska museet i Oskarshamn    

Biologiska sällskapets program 2019

 

Spontana utflykter. Utöver programpunkterna nedan anordnar vi utfärder med kort varsel när vi får kännedom om intressanta besöksmål. Dessa utflykter infogas efter hand i programmet här.

Klicka på understrukna ortnamn för att se platsen på karta!

24 januari, torsdag - Museivisning

Biologiska museet är öppet för besök. Biologiska museet, Gyllings väg 9. 13:00–15:00.

5 februari, tisdag - Biologiska sällskapets årsmöte

Efter årsmötet föredrag med bilder: "Orkidéer i Oskarshamns kommun". Biologiska museet, Gyllings väg 9. 14:00.

20 februari, onsdag - Visning av Biologiska museet

En guidad visning av museets samlingar. Skollediga ungdomar är särskilt välkomna. Samling vid Biologiska museets entré, Gyllings väg 9. 13:00.

6 mars, onsdag - Studiebesök på Oskarshamns vattenverk

Vi besöker kommunens vattenverk vid Fredriksberg och får verksamheten demonstrerad. Samling vid grinden till vattenverket. 14:00.

 


Nästa program sänds ut i mars/april. Några preliminära arrangemang nedan.

16 juni, söndag - De vilda blommornas dag

Preliminärt vid Havslätt. Samling vid Havslättsbadets parkering. 10:00.

9 november, lördag - Arkivens dag

Årets tema är gömt eller glömt?. Biologiska museet, Gyllings väg 9. 11:00.

26 november, tisdag - I torkans spår

Hur påverkade förra sommarens extrema torka och värme växterna. Bildvisning och diskussion. Kom gärna med egna bidrag. Biologiska museet, Gyllings väg 9. 18:00.Annonserade aktiviteter kan behöva ändras och nya kan tillkomma. Håll därför uppsikt på denna nätplats.
Vill du få meddelanden med e-post om nya eller ändrade programpunkter kan du anmäla dig till vår


Kontaktpersoner:
Åke Rühling 0491-77161, Vidar Aldorsson 072-940 4890, Christer Ek 0491-18555.

Vänd dig till kontaktpersonerna för samåkning till utflyktsmålen.


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2017-01-01