Biologiska museet i Oskarshamn    

Fenologi – resultat

Miljöindikatorer, träd och buskar

Figurerna nedan visar översiktligt när olika faser inleddes; blomning (blått), lövsprickning (grönt), höstlövsfärgning (gult) samt lövfällning (brunt). Månadsnummer på den horisontella axeln.

2016

2017

2018. Sen vinterkyla följd av plötslig värme medförde kort tid mellan lövsprickning och blomning. Extrem sommartorka försvårade bedömningen av höstfärgning och lövfällning.


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2018-11-04