Biologiska museet i Oskarshamn    

Ölands flora

Kvarn

År 2008 påbörjade Ölands Botaniska Förening en nyinventering av landskapets flora. Biologiska sällskapet i Oskarshamn deltar genom en arbetsgrupp i inventeringen.

Det finns flera skäl för att vi deltar i form av en arbetsgrupp. Det ställs nämligen ganska höga krav på insamling och granskning av belägg, angivande av fyndplatsernas lägen, rapportering etc. Sammantaget kan detta kännas litet drygt för den enskilde men stödet av en arbetsgrupp som länk till Ölands Botaniska Förening bör vara till hjälp. Ett annat skäl är rent praktiskt; vi bor så pass nära Öland att endagsbesök kan utnyttjas till fullo och det bör gå lätt att med kort varsel ordna samåkning. Vi får inte heller glömma det värde som en gemensam aktivitet har i sig.

Vi arbetar inom tre olika områden på Öland. Största insatsen gör vi på mellersta Öland i Bredsättra, Gärdslösa, Högsrum och Räpplinge. Vi har också ett inventeringsområde på sydostligaste delen av Öland, i Ås och Gräsgård.

 


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2020-03-24