Biologiska museet i Oskarshamn    

Jätteträd inom Oskarshamns kommun

Den helt dominerande arten bland de stora träden är ek, vars andel uppgår till 72% av totalantalet. Därnäst kommer ask och lind med ca 10% vardera. De askar och lindar som ingår har ofta varit hamlade och därigenom fått väldigt grova stammar även om de inte är så högväxta. Sammanlagt är 19 olika trädslag representerade, vilka förtecknas i nedanstående tabell.


Fördelning på trädslag
Art Antal
Al 10
Alm 40
Ask 150
Asp 3
Bergek 1
Bok 10
Ek 1062
Gran 9
Grönpil 3
Hästkastanj 10
Jättepoppel 2
Kanadapoppel 1
Kaukasisk vingnöt 1
Lind 130
Lönn 22
Sälg 3
Sötkörsbär 1
Tall 12
Vitpil 4
Vårtbjörk 1
De 10 största träden
Art Omkrets Plats
Alm 748 Forshult
Ek 746 Fredriksberg
Ek 700 Mellingerum
Ek 700 Ishult
Ek 695 Hägerum
Lind 685 Sandshult
Ek 668 Hökfors
Ek 665 Boda
Ek 650 Misterhult
Ek 620 Adriansnäs

VingnötKaukasisk vingnöt

Den geografiska fördelningen inom kommunen är ganska ojämn. Föga överraskande har vi de största ansamlingarna kring de gamla herrgårdarna och de större byarna, t ex Fredriksberg, Misterhults gård, Virum och Ishult. En annan välkänd koncentration finns utmed den gamla Strandavägen från Skorpetorp mot Påskallavik. Där är åtskilliga av träden fredade som naturminnen.


Uppdelat på kommunens fyra ursprungliga församlingar har vi 441 träd i Döderhults, 183 i Kristdala, 413 i Misterhults och 209 i Oskarshamns församling.

Uppgifterna ovan baseras på utdrag från databasen 2023-02-12

Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2017-03-19