Biologiska museet i Oskarshamn    

Värdefulla träd

Under inventeringen av jätteträd har vi påträffat många träd som inte hållit det stipulerade måttet 314 cm i omkrets, men av andra orsaker har ansetts vara värdefulla. Vi har registrerat dem och deras lägen framgår av nedanstående översiktskarta. Närmare uppgifter om dem finns på en detaljkarta. På kartan visas också några stora träd strax utanför kommungränsen.

 

Tradkarta

 

 


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2019-07-16