Biologiska museet i Oskarshamn    

Värdefulla träd

Under inventeringen av jätteträd har vi påträffat många träd som inte hållit det stipulerade måttet 314 cm i omkrets, men av andra orsaker har ansetts vara värdefulla. Vi har registrerat dem och deras lägen framgår av nedanstående översiktskarta. Närmare uppgifter om dem finns på en detaljkarta.

 

Tradkarta

 

 


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2016-11-26