Biologiska museet i Oskarshamn    

Förteckning över däggdjur i museets samlingar

Genererad 2017-02-10
 
  INSECTIVORA  —   Insektsätare
      Soricidae  —   Näbbmöss
          Sorex araneus  —   Vanlig näbbmus
          Sorex minutus  —   Dvärgnäbbmus
          Neomys fodiens  —   Vattennäbbmus
      Talpidae  —   Mullvadsdjur
          Talpa europaea  —   Mullvad (2)
 
  CHIROPTERA  —   Fladdermöss
      Vespertilionidae  —   Läderlappar
          Myotis
          Myotis nattereri  —   Fransfladdermus
          Myotis daubentonii  —   Vattenfladdermus
          Myotis mystacinus  —   Mustaschfladdermus (2)
          Nyctalus noctula  —   Stor fladdermus
          Vespertilio murinus  —   Gråskimlig fladdermus
          Barbastella barbastellus  —   Barbastell
          Plecotus auritus  —   Långörad fladdermus
 
  RODENTIA  —   Gnagare
      Sciuridae  —   Ekorrar
          Sciurus vulgaris  —   Ekorre (2)
      Muridae  —   Råttdjur
          Rattus rattus  —   Svartråtta
          Rattus norvegicus  —   Brunråtta (2)
          Mus musculus  —   Husmus
          Microtus agrestis  —   Åkersork
          Clethrionomys glareolus  —   Skogssork
          Arvicola terrestris  —   Vattensork
          Lemmus lemmus  —   Fjällämmel
 
  CARNIVORA  —   Rovdjur
      Canidae  —   Hunddjur
          Vulpes vulpes  —   Rödräv
          Alopex lagopus  —   Fjällräv
      Mustelidae  —   Mårddjur
          Mustela erminea  —   Hermelin (2)
          Mustela nivalis  —   Småvessla (4)
          Mustela putorius  —   Iller
          Martes martes  —   Mård (2)
          Meles meles  —   Grävling
 
  ARTIODACTYLA  —   Partåiga hovdjur
      Cervidae  —   Hjortdjur
          Capreolus capreolus  —   Rådjur (2)
          Alces alces  —   Älg
          Rangifer tarandus  —   Ren
          Bovidae  —   Slidhornsdjur
      Bovidae  —   Slidhornsdjur
          Aepyceros melampus  —   Impala
          Alcelaphus buselaphus  —   Hartebeest
          Bos taurus indicus  —   Indisk ko
          Bubalus arnee  —   Vattenbuffel
          Taurotragus oryx  —   Eland
          Tragelaphus strepsiceros  —   Större kudu

Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2016-11-25