Biologiska museet i Oskarshamn    

Evertebrater

 

Evertebrater är ett samlingsnamn på ryggradslösa djur. Bland evertebraterna återfinns således djurgrupper som mollusker, mångfotingar, insekter och spindeldjur. I Biologiska museets samlingar är evertebraterna främst representerade med mollusker och insekter.

Insekter. Samlingen av insekter vid Biologiska museet utgörs dels av preparat som använts vid undervisningen vid läroverket, dels av äldre privatsamlingar. Mycket av materialet har tyvärr bristfälliga uppgifter om fyndplats, insamlingstid etc. Katalogen över insekterna är ännu under uppbyggnad. I den ingår även de fjärilar och skalbaggar som samlats av Sune Lindholm och förvaras hos Döderhults naturskyddsförening.

Förteckning över fjärilar.
  Fjäril

Mollusker. Samlingen består av skal av snäckor och musslor. Även här utgörs en stor del av materialet av preparat avsedda för undervisning. De marina arterna har huvudsakligen insamlats i Danmark.
Förteckning

  Fjäril

 

Förteckning över myriapoder.

 

Zoocecidier, av djur förorsakade gallbildningar på växter behandlas under värdväxterna: Gallbildningar.

Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2020-01-30