Biologiska museet i Oskarshamn    

Fåglar

 

Fågelsamlingens ursprung

Med. kand. A. J. F. Wetterberg i Tveta förordnade 1868 i sitt testamente, att större delen av hans mycket stora och värdefulla djur- och boksamling skulle tillfalla läroverket i Oskarshamn efter hans död. Han avled samma år. Eftersom testamentet var ofullständigt bevittnat, blev det 1870 av Aspelands häradsrätt upphävt till arvingarnas förmån, och böckerna skingrades utan att komma till Oskarshamn. Wetterberg hade även hopbragt en mycket stor samling uppstoppade fåglar och fågelägg, och 1880 köpte grosshandlare Fredrik Johansson i Oskarshamn för 400 kr, vad som då återstod av denna samling och skänkte den till läroverket, varefter en lärare avhämtade gåvan. Mycket var då uppbränt eller på annat sätt förstört, eftersom ”vandaler” under arvsprocessen härjat bland samlingarna. Läraren uppges inte ha tagit med på långt när allt, som fanns kvar, utan ”ett hästlass” uppstoppade fåglar och andra djur, skinn av arktiska och exotiska djurslag med mera offrades åt lågorna. Hur som helst blev läroverket ägare till en bland de rikaste fågelsamlingar, någon jämförlig läroanstalt i Sverige då ägde. Av svenska fåglar var det kanske den största, med den svenska fågelfaunan nästan fullständigt representerad.

Efter O. Andersson: Undervisning och kulturliv. I: Oskarshamn 1856-1956.


Vad hände sen?

Fågelmonter

Då läroverket flyttade till nuvarande Valhallaskolan överfördes samlingen dit, för att senare flyttas över till Oscarsgymnasiet och efter en mellanlagring på Norra Skolan slutligen magasineras i ett skyddsrum i Bråbo skola. Biologiska museet omhändertog samlingen på sommaren 2007.

På hösten 2009 installerades nya montrar och under 2010 flyttades så många fåglar som kunde rymmas in i dem. Fågelpreparaten håller succesivt på att restaureras. Bland annat målas de svarta socklarna om i en ljusare färg och förses med nya, mer lättlästa etiketter.


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2016-11-25