Biologiska museet i Oskarshamn    

Fenologi – säsongens iakttagelser

Nedan visar vi startdatum för de arter och fenologiska faser som registrerats under år 2022.

Uppgifterna visas i två tabeller; den första ordnad kronologiskt, den senare artvis.

feno
Datum Art Fas
2022-02-19Hassel 2Blomning
 Hassel 3Blomning
2022-02-20Hassel 1Blomning
2022-03-21BlåsippaBlomning
2022-03-24VitsippaBlomning
 Sälg 5Blomning
2022-03-27Klibbal 1Blomning
2022-03-30Klibbal 2Blomning
 Klibbal 3Blomning
2022-04-15AlmBlomning
2022-04-26Lönn 2Blomning
2022-04-27Lönn 1Blomning
2022-04-29Lönn 3Blomning
2022-05-01GullvivaBlomning
2022-05-02Klibbal 1Lövsprickning
 Vårtbjörk 1Blomning
 Vårtbjörk 3Blomning
 HäggLövsprickning
 Rönn 1Lövsprickning
2022-05-03Vårtbjörk 2Blomning
 Sötkörsbär 1Blomning
2022-05-04Vårtbjörk 1Lövsprickning
 Vårtbjörk 3Lövsprickning
 Hassel 2Lövsprickning
 Hassel 3Lövsprickning
2022-05-05Klibbal 3Lövsprickning
 Sötkörsbär 2Blomning
 Sälg 5Lövsprickning
2022-05-06Klibbal 2Lövsprickning
 Vårtbjörk 2Lövsprickning
2022-05-07Hassel 1Lövsprickning
 AlmLövsprickning
2022-05-11Bok 2Lövsprickning
 Sötkörsbär 1Lövsprickning
 HäggBlomning
2022-05-12Lönn 1Lövsprickning
 Sötkörsbär 2Lövsprickning
2022-05-13Lönn 2Lövsprickning
 Lönn 3Lövsprickning
2022-05-14Asp 2Lövsprickning
 Asp 3Lövsprickning
2022-05-17Ek 1Lövsprickning
2022-05-18LiljekonvaljBlomning
 Asp 1Lövsprickning
2022-05-19Lind 1Lövsprickning
2022-05-24MidsommarblomsterBlomning
2022-05-26Ask 1Lövsprickning
 Rönn 1Blomning
2022-05-27Tjärblomster 1Blomning
2022-06-07HundäxingBlomning
2022-07-05Lind 1Blomning
2022-07-08Sötkörsbär 1Mogna frukter/bär
2022-07-10Sötkörsbär 2Mogna frukter/bär
2022-10-01Lönn 1Höstlövsfärgning
2022-10-02Ask 1Höstlövsfärgning
2022-10-04Lönn 2Höstlövsfärgning
 Asp 3Höstlövsfärgning
 Rönn 1Höstlövsfärgning
2022-10-06Lönn 3Höstlövsfärgning
 Asp 2Höstlövsfärgning
 Sötkörsbär 1Höstlövsfärgning
 HäggHöstlövsfärgning
2022-10-07AlmHöstlövsfärgning
2022-10-10Vårtbjörk 3Höstlövsfärgning
2022-10-11Hassel 2Höstlövsfärgning
 Sötkörsbär 2Höstlövsfärgning
2022-10-12Vårtbjörk 1Höstlövsfärgning
 Asp 3Lövfällning
2022-10-15Lind 1Höstlövsfärgning
2022-10-16Vårtbjörk 2Höstlövsfärgning
 Hassel 3Höstlövsfärgning
 Bok 2Höstlövsfärgning
 Asp 1Höstlövsfärgning
 Asp 2Lövfällning
2022-10-17Ek 1Höstlövsfärgning
 Sälg 5Höstlövsfärgning
2022-10-18Vårtbjörk 1Lövfällning
 Vårtbjörk 3Lövfällning
 Hassel 1Höstlövsfärgning
2022-10-19Asp 1Lövfällning
2022-10-22Vårtbjörk 2Lövfällning
2022-11-02Klibbal 2Lövfällning
 Klibbal 3Lövfällning
2022-11-06Klibbal 1Lövfällning

Data från 2022-11-07.

 

ObjektArtFasStart
Acer pla 1LönnBlomning2022-04-27
  Lövsprickning2022-05-12
  Höstlövsfärgning2022-10-01
Acer pla 2LönnBlomning2022-04-26
  Lövsprickning2022-05-13
  Höstlövsfärgning2022-10-04
Acer pla 3LönnBlomning2022-04-29
  Lövsprickning2022-05-13
  Höstlövsfärgning2022-10-06
Alnu glu 1KlibbalBlomning2022-03-27
  Lövsprickning2022-05-02
  Lövfällning2022-11-06
Alnu glu 2KlibbalBlomning2022-03-30
  Lövsprickning2022-05-06
  Lövfällning2022-11-02
Alnu glu 3KlibbalBlomning2022-03-30
  Lövsprickning2022-05-05
  Lövfällning2022-11-02
Anem nemVitsippaBlomning2022-03-24
Betu pen 1VårtbjörkBlomning2022-05-02
  Lövsprickning2022-05-04
  Höstlövsfärgning2022-10-12
  Lövfällning2022-10-18
Betu pen 2VårtbjörkBlomning2022-05-03
  Lövsprickning2022-05-06
  Höstlövsfärgning2022-10-16
  Lövfällning2022-10-22
Betu pen 3VårtbjörkBlomning2022-05-02
  Lövsprickning2022-05-04
  Höstlövsfärgning2022-10-10
  Lövfällning2022-10-18
Conv majLiljekonvaljBlomning2022-05-18
Cory ave 1HasselBlomning2022-02-20
  Lövsprickning2022-05-07
  Höstlövsfärgning2022-10-18
Cory ave 2HasselBlomning2022-02-19
  Lövsprickning2022-05-04
  Höstlövsfärgning2022-10-11
Cory ave 3HasselBlomning2022-02-19
  Lövsprickning2022-05-04
  Höstlövsfärgning2022-10-16
Dact gloHundäxingBlomning2022-06-07
Fagu syl 2BokLövsprickning2022-05-11
  Höstlövsfärgning2022-10-16
Frax exc 1AskLövsprickning2022-05-26
  Höstlövsfärgning2022-10-02
Gera sylMidsommarblomsterBlomning2022-05-24
Hepa nobBlåsippaBlomning2022-03-21
Popu tra 1AspLövsprickning2022-05-18
  Höstlövsfärgning2022-10-16
  Lövfällning2022-10-19
Popu tra 2AspLövsprickning2022-05-14
  Höstlövsfärgning2022-10-06
  Lövfällning2022-10-16
Popu tra 3AspLövsprickning2022-05-14
  Höstlövsfärgning2022-10-04
  Lövfällning2022-10-12
Prim verGullvivaBlomning2022-05-01
Prun avi 1SötkörsbärBlomning2022-05-03
  Lövsprickning2022-05-11
  Mogna frukter/bär2022-07-08
  Höstlövsfärgning2022-10-06
Prun avi 2SötkörsbärBlomning2022-05-05
  Lövsprickning2022-05-12
  Mogna frukter/bär2022-07-10
  Höstlövsfärgning2022-10-11
Prun padHäggLövsprickning2022-05-02
  Blomning2022-05-11
  Höstlövsfärgning2022-10-06
Quer rob 1EkLövsprickning2022-05-17
  Höstlövsfärgning2022-10-17
Sali cap 5SälgBlomning2022-03-24
  Lövsprickning2022-05-05
  Höstlövsfärgning2022-10-17
Sorb auc 1RönnLövsprickning2022-05-02
  Blomning2022-05-26
  Höstlövsfärgning2022-10-04
Tili cor 1LindLövsprickning2022-05-19
  Blomning2022-07-05
  Höstlövsfärgning2022-10-15
Ulmu glaAlmBlomning2022-04-15
  Lövsprickning2022-05-07
  Höstlövsfärgning2022-10-07
Visc vul 1TjärblomsterBlomning2022-05-27

Data från 2022-11-07.


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2022-11-07