Biologiska museet i Oskarshamn    

Fenologi – resultat

Startdatum för de arter och fenologiska faser som registrerats 2018 återfinns på en sida med detaljerade uppgifter. Uppgifterna visas i två tabeller; den ena ordnad kronologiskt, den andra artvis.

Figurerna nedan visar översiktligt när olika faser inleddes; blomning (blått), lövsprickning (grönt), höstlövsfärgning (gult) samt lövfällning (brunt). Resultaten för tidigare år finns samlade för miljöindikatorer och prioriterade arter. Månadsnummer på den horisontella axeln.

Miljöindikatorer, träd och buskar

 

Prioriterade arter, träd och buskar

 

Grönskande träd och buskar

Antal dagar (medianvärde) som varje art stått grön, räknat från lövsprickning till begynnande höstlövsfärgning. För al, som fäller bladen gröna, räknar vi tiden fram till lövfällningen. För de andra arterna startar lövfällningen cirka 10 dagar efter höstlövsfärgningen.

Art 2016 2017 2018
Al (181) (192) (195)
Alm 154 151 163
Ask 147 132 145
Asp 154 158 163
Bok 150 158 170
Ek 164 147 163
Hassel 165 171 171
Lind 161 153 160
Lönn 153 149 153
Rönn 159 154 155
Sötkörsbär 159 158 165
Vårtbjörk 158 164 171

Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2018-11-03