Biologiska museet i Oskarshamn    

Fenologi – resultat

Den genomsnittliga tidpunkten för lövsprickning, blomning och höstlövsfärgning noterade vid vår undersökning, vilken påbörjades 2015, finns på sidan normalvärden. Där finns också en tabell över den tid som träden varit lövade.

Startdatum för de arter och fenologiska faser som registrerats år 2023 återfinns på en sida med detaljerade uppgifter. Uppgifterna visas i två tabeller; den ena ordnad kronologiskt, den andra artvis.

Figurerna nedan visar översiktligt när olika faser inleddes år 2023; blomning (blått), lövsprickning (grönt), höstlövsfärgning (gult) samt lövfällning (brunt). Månadsnummer anges på den horisontella axeln.
Resultaten för tidigare år finns samlade för miljöindikatorer och prioriterade arter.

Miljöindikatorer, träd och buskar

 

Prioriterade arter, träd och buskar

 


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2023-11-04