Biologiska museet i Oskarshamn    

Fenologi – resultat

Startdatum för de arter och fenologiska faser som registrerats år 2021 återfinns på en sida med detaljerade uppgifter. Uppgifterna visas i två tabeller; den ena ordnad kronologiskt, den andra artvis.

Figurerna nedan visar översiktligt när olika faser inleddes år 2021; blomning (blått), lövsprickning (grönt), höstlövsfärgning (gult) samt lövfällning (brunt). Månadsnummer anges på den horisontella axeln.
Resultaten för tidigare år finns samlade för miljöindikatorer och prioriterade arter.

Miljöindikatorer, träd och buskar

 

Prioriterade arter, träd och buskar

 

Grönskande träd och buskar

Antal dagar (medianvärde) som varje art stått grön, räknat från lövsprickning till begynnande höstlövsfärgning. För klibbal, som fäller bladen gröna, räknar vi tiden fram till lövfällningen. För de andra arterna startar lövfällningen cirka 10 dagar efter höstlövsfärgningen.

Art 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Alm 154 151 163 153 176 151 153
Ask 147 132 145 135 135 123 129
Asp 154 158 163 147 154 142 145
Bok 150 158 170 153 175 158 158
Ek 164 147 163 143 168 151 153
Hassel 165 171 171 169 180 161 164
Hägg     165 161 167 165 157
Klibbal (181) (192) (195) (181) (199) (181) (181)
Lind 161 153 160 151 142 140 149
Lönn 153 149 153 156 169 141 144
Rönn 159 154 155 156 165 146 155
Sötkörsbär 159 158 165 158 170 139 150
Vårtbjörk 158 164 171 158 177 149 161

Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2022-11-07