Biologiska museet i Oskarshamn    

Fenologi – resultat

Prioriterade arter, träd och buskar

Figurerna nedan visar översiktligt när olika faser inleddes; blomning (blått), lövsprickning (grönt), fröspridning (lila), höstlövsfärgning (gult) samt lövfällning (brunt). Månadsnummer på den horisontella axeln.

2016


2017


2018. Sen vinterkyla följd av plötslig värme medförde kort tid mellan lövsprickning och blomning. Extrem sommartorka försvårade bedömningen av höstfärgning och lövfällning.


2019. Varm april och kall maj. Tidig höstlövsfärgning och framför allt tidigare lövfällning än tidigare år.


2020. Så gott som snöfri vinter.


2021. Ingen uttalad torrperiod, ganska nederbördsrik höst.


2022. Mild vinter, låg nederbörd under året.


2023. Sval sommar, hög nederbörd under hösten.Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2023-11-04