Biologiska museet i Oskarshamn    

Mossor i Oskarshamns kommun

 

macr_pro

Uppgifterna om mossor finns samlade i en katalog där även antalet observationer anges. Totalt finns det cirka 300 taxa uppgivna från kommunen.

Uppgifterna kommer till största delen från Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering samt från undersökningar inför reservatsbildningar.

Kartan nedan ger en översikt över de platser från vilka vi har rapporter.

 

 

 

 

 

 

 


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2019-01-06