Biologiska museet i Oskarshamn    

Indikatorarter

 

Mångfald, rödlistade arter, signalarter

stamtickor
Brandticka och gammal klibbticka

Artantal, förekomsten av rödlistade arter samt av signalarter ger en indikation på ett områdes naturvärde. Vi har gjort en sammanställning av hur dessa mått på naturvärdet fördelar sig inom 77 atlasrutor (5 × 5 km) som berör kommunen.

Atlasrutor

 

Tickor

Många tickor utgör goda indikatorer på värdefulla miljöer. De växer ofta på gamla träd, vilka är försedda med håligheter och har ett rikt insektsliv.

Tickor


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2017-09-07