Biologiska museet i Oskarshamn    

Digital litteratur

 

Några handskrifter och äldre publikationer, vars innehåll berör regionen har har renskrivits och texterna kan läsas som PDF-filer. Använd länken längst ned på sidan för att nå extern digital litteratur.

 

PDF Utdrag af et Bref angående åtskillige nyttige och sällsynte Wäxter. Petrus Holmberger i Patriotiska Sällskapets Hushållningsjournal, September 1779, sida 34–37.

PDF Oskarshamnsflorans Physiognomik. Föredrag, uppläst i Botaniska sektionen af Östgöta Natural-Historiska Sällskap. Lördagen den 14 November 1863 af Fr. O. Österman.
Frans Olof Oskar Österman, född i Hjorted 1844-10-30, död som provinsialläkare i Överkalix 1894-01-09. Uppsatsens innehåll verkar ej grunda sig på självsyn, utan fastmer vara hämtat från andra uppsatser från Naturalhistoriska sällskapet.

PDF En botanisk utflygt från Ramnebo i Misterhult sn. till Örö i samma sn.
Afhandling, uppläst i Östgöta Naturalhistoriska sällskaps botaniska sektion Lördagen den 17de april 1869 af J. Edmark.

 

PDF Utdrag ur fältdagbok 1914 IV, G. E. Du Rietz. Utdrag med anknytning till Oskarshamn och Blå Jungfrun.

PDF Utdrag ur fältdagbok 1914 V, G. E. Du Rietz. Utdrag med anknytning till Fårbo och Blå Jungfrun.

PDF Utdrag ur fältdagbok 1955 II, G. E. Du Rietz. Utdrag med anknytning till Oskarshamns skärgård.

PDF Utdrag ur fältdagbok 1914 Harald Du Rietz. Utdrag med anknytning till Fårbo och Oskarshamn.

G. E. Du Rietz (1895–1967) var professor i Växtbiologi i Uppsala. Brodern Harald (1893–1985). Fältdagböckerna förvarades på Växtbiologiska institutionen i Uppsala.

 

Dagböcker förda av Carl Ag. Westerlund

PDF Diarium under en Botanisk färd på gränsen af Calmare och Jönköpingslän från och med den 1 Julii 1851, till och med den 20 samma månad och år.

PDF Diarium under en andra Botanisk färd på gränsen af Kalmare och Jönköpings län från och med den 13 Aug. till och med den 31 1851.

PDF Dagbok under år 1852 för Carl Agardh Westerlund [januari månad].

PDF Nat. hist. Dagbok för och af Carl Ag. Westerlund Calmar 1852. Från och med Febr. månad.

 

Extern digital litteratur


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2017-03-05