Biologiska museet i Oskarshamn    

Nya skrifter i biblioteket

Från och med 2019-01

Anonym1917Læge H. N. P. Vilandt.4816
Kjellén, N. & Olsson, U.1995Holarktis fåglar.6450
Wallman, J. & Petrén, A.1816Flora Ostrogothia. Pars prior. [Översättning av Tommy Tyrberg]6451
Statens naturvårdsverk1980–1991Monitor. Programmet för övervakning av miljökvalitet (PMK) , årsbok.4463
Lönnqvist, Ola2018J. M. Blomberg. Botaniker, lärare och människa.4817
Persson, Magnus2010Beskrivning till jordartskartan 5F Åseda NO.6452
Söderberg, I. & al.1971Om flora i Moråns dalgång med särskild hänsyn till mossorna.6453
Naturvårdsverket2016Fridlysta blomväxter, ormbunkar, lummer-, fräken- och barrväxter.6454
Thell, Arne & al.2019ETS and plastid sequence data indicate a spontaneous origin of Scandinavian betony, Betonica officinalis L.6455
AnonymViktor Högberg4818
Anonym1905Viktor Högberg4819

 


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2016-11-26