Biologiska museet i Oskarshamn    

Nya skrifter i biblioteket

Från och med 2018-06

Thomas,. W., Rühling, Å., Simon, H.1984Accumulation of air-borne pollutants (PAH, chlorinated hydrocarbons, heavy metals) in various plant species and humus.1327
Shacklette, Hansford T. & al.1970Geochemical environments and cardiovascular mortality rates in Georgia.6422
Shacklette, Hansford T. & al.1969Vegetation of Amchitka Island, Aleutian Islands, Alaska.6423
Shacklette, Hansford T. & Connor, Jon J.1973Airborne chemical elements in Spanish moss.6424
Pedersen, Anfred & Gross, Preben1974Danske roser.6425
Nilsson, Örjan1978Botaniska trädgården i Uppsala. Vägvisare.6426
Grøntved, Jul.1947Orchidéernes udbredelse i Danmark6427
Løjtnant, Bernt1978Nomenclatural notes upon Scandinavian orchds.6428
Løjtnant, Bernt1981Orchis militaris L. (Ridder Gøgeurt) - ny for Danmark6429
Hjelmstad, Rolv1978Utbredelsen av skogsranka (Clematis sibirica) i Norge.6430
Sterner, Rikard1933Vegetation och flora i Kalmarsunds skärgård.6431
Vonderschmitt, L.1946Walter Bernoulli 1885–1946.4813
Honegger, Rosmarie2013Elis Landolt (1926–2013).4814
ESSELTE Kartor1981KAK bilkartor med register.2501
Ljung, Tomas2018Skötselmanual för mosippa.6432
Grimlund, Hugo1929Några anteckningar angående Cederbaumska mineralsamlingen i Oskarshamns läroverk. (Bilaga till Oskarshamns samrealskolas årsredogörelse 1928–1929).6433
Rühling, Å. & Tyler, G.1971Regional differences in the deposition of heavy metals over Scandinavia.6434
Rühling, Å. & Tyler, G.1973Heavy metal deposition in Scandinavia.6435
Rühling, Å. & Tyler, G.1973Heavy metal pollution and decomposition of spruce needle litter.6436
Rühling, Å. & Tyler, G.1984Recent changes in the deposition of heavy metals in Northern Europe.6437
Thomas, W., Simon, H. & Rühling, Å.1985Classification of plant species by their organic (PAH, PCB, BHC) and inorganic (heavy metals) trace pollutant concentrations.6438
Rühling, Å. & Tyler, G.1986Vegetationen i sydsvenska ekskogar – en regional jämförelse.6439
Tyler, G. & Rühling, Å. & al.1987Soil acidification and metal solubility in forests of Southern Sweden.6440
Rühling, Å. & Söderström, B.1990Changes in fruitbody production of mycorrhizal and litter decomposing macromycetes in heavy metal polluted coniferous forests in North Sweden.6441
Tyler, G. & Rühling, Å. & al.1992Chemical and biological effects of artificially increased nitrogen deposition to the ground in a Swedisch beech forest.6442
Rühling, Åke1995Atmospheric heavy metal deposition in Europe estimated by moss analysis.6443
Pawlowska, T. E., Blaszkowski, J. & Rühling, Å.1996The mycorrhizal status of plants colonizing a calamine spoil mound in southern Poland.6444
Brunet, J., Falkengren-Grerup, U., Rühling, Å. & Tyler, G.1997Regional differences in floristic change in South Swedish oak forests as related to soil chemistry and land use.6445
Ceburnis, D., Rühling, Å. & Kvietkus, K.1997Extended study of atmospheric heavy metal deposition in Lithuania based on moss analysis.6446
Steinnes, E., Rühling, Å., Lippo, H. & Mäkinen, A.1997Reference materials for large-scale metal deposition surveys.6447
Rühling, Å. & Tyler, G.2001Changes in atmospheric deposition of heavy metals in Sweden. A. summary of nationwide Swedish surveys in 1968/70–1995.6448
Andreasson, Anna2007Trädgårdshistoria för inventerare6449
Strandin Pers, Annika2012Mark i marginalen. Drivkrafter, pionjärer och myrodlingslandskap.2502
Ek, Christer2017Gölen, den lilla sjön.2503
Mossberg, Bo & Stenberg, Lennart2018Nordens flora.2504
Hallingbäck, Tomas2016Mossor, en fältguide.2505
Moberg, Roland & Hultengren, Svante2016Lavar, en fältguide.2506
Strese, E.-M. K. & de Vahl, E.2018Kulturarvsväxter för framtidens mångfald. Köksväxter i Nationella genbanken.2507

 


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2016-11-26