Biologiska museet i Oskarshamn    

Nya skrifter i biblioteket

Från och med 2020-06

Gärdenfors, U. (ed.)2010Rödlistade arter i Sverige 2010.2512
Gärdenfors, U. (ed.)2005Rödlistade arter i Sverige 2005.2513
Fuchs, Hans Peter1991Histoire de la botanique en Valais: II. Botanistes qui ont contribué aux connaisance de la flora Valaisanne dans la période de 1900 à 1954.6457
Eneland, Anna2017Ängs- och betesmarksinventeringen. Metodik för inventering från och med 2016.6458
Schou, J. C., Wind, P. & Lægaard, S.2010Danmarks siv og frytler.2511
AnonymEdoardo Rostan [biografi]4820
Widgren, Mats2019Landskapet som kulturminne. Vägval i förvaltningen av Stensjö by.6459
Cleve-Euler, Astrid1932Die Kieselagen des Tåkernsees in Schweden.2514
Kylin, Harald1947Die Phaeophyceen der Schwedischen Westküste.2515
Kylin, Harlad1944Die Rhodophyceen der Schwedischen Westküste.2516
Strid, T. (red.) m fl2014Gräshoppor i Sverige – en fälthandbok.2517
Wärmling, P.2017Nyckelpigor i Sverige – en fälthandbok.2518
Söderström, B.2013Sveriges humlor – en fälthandbok.2519
Billqvist, Magnus2019Nordens trollsländor.2520
Aronsen, A. & Læssø2016The genus Mycena s. l.2521
Sundh, Lennart2020Naturvärdesinventering (NVI) över Dragskär 1:5, Oskarshamns kommun6460
Faurholdt, N. & Schou, J. C.2012Danmarks skærmplanter.2522
Coulianos, C, C,2017Bärfisar i Sverige – en fälthandbok.2523
Elmqvist, H. & Johansson, R.2015Fjädermott i Norden – en fälthandbok.2524
Schou, J. C. & al.2017Danmarks vandplanter.2525
Steinfeld, Peter2009Auf den Spuren von Wilhelm Freiberg (1879–1967) – Eisenbahner un dBotaniker.6461
Levertin, A.Nils Valdemar Åkerblom4821
JohanssenNils Valdemar Åkerblom4822

 


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2016-11-26