Biologiska museet i Oskarshamn    

Rödlista 2020 – preliminär information

En prelimiär version av Rödlista 2020 offentliggjordes i slutet av augusti 2019, med möjlighet att lämna synpunkter fram till mitten av september. Den slutgiltiga versionen kommer att fastställas under våren 2020. Tänk på att den kan skilja sig avsevärt från förslaget! Nedan finns en sammanställning av föreslagna förändringar i hotkategorier och antydan om vilka ändringar i floraövervakningen som kan eller bör göras.

Nya arter på Rödlista 2020. De flesta hör till kategori NT och rapporteras privat när de påträffas. Endast i undantagsfall är det motiverat att lägga upp floraväktarlokaler. För de två VU-arterna, flotagräs och bandtång, kan det vara svårt att avgränsa övervakningslokaler. Tills vidare rekommenderas att rapportera även dem utanför floraväkteriet.

Aphanes australisSmåjungfrukamNT
Carex caryophylleaVårstarrNT
Carex ericetorumBackstarrNT
Crepis tectorumKlofibblaNT
Epilobium obscurumMörk dunörtNT
Galium spurium ssp. vaillantiiSmåsnärjmåraNT
Lathyrus nigerVippärtNT
Phleum phleoidesFlentimotejNT
Rhynchospora fuscaBrunagNT
Rorippa amphibiaVattenfräne NT
Sagina maritimaStrandnarvNT
Salicornia europaeaGlasörtNT
Scorzonera humilisSvinrotNT
Selinum carvifoliaKrusfröNT
Seseli libanotisSäfferotNT
Sparganium gramineumFlotagräsVU
Suaeda maritimaSaltörtNT
Trifolium aureumGullklöverNT
Veronica spicataAxveronikaNT
Viola rupestrisSandviolNT
Zostera marinaBandtångVU

 

Borttagna arter från Rödlista 2020. De flesta av dessa arter var tidigare förda till kategori NT, bredarun och hylsnejlika dock till VU. Existerande övervakningslokaler får gärna besökas och rapporteras som tidigare. Uppföljningen får dock avbrytas. Fynd på nya platser rapporteras utanför floraväkteriet.

Bromopsis benekeniiSträvlosta
Bupleurum tenuissimumStrandnål
Centaurium erythraeaBredarun
Limosella aquaticaÄvjebrodd
Lithospermum officinaleStenfrö
Montia arvensisVårkällört
Petrorhagia proliferaHylsnejlika
Selinum dubiumSlidsilja
Stellaria neglectaBokarv

 

Kategori sänkt till NT. Arterna fördes tidigare till kategori VU (smalfjällig maskros EN). Existerande övervakningslokaler får gärna besökas och rapporteras som tidigare. Besöken kan dock nedprioriteras till förmån för arter i högre rödlistekategorier. Fynd på nya platser rapporteras företrädesvis utanför floraväkteriet.

Aira caryophylleaVittåtel
Alyssum alyssoidesGrådådra
Carex pulicarisLoppstarr
Cephalanthera rubraRöd skogslilja
Drymochloa sylvaticaSkogssvingel
Gagea villosaLuddvårlök
Holosteum umbellatumFågelarv
Hypochaeris maculataSlåtterfibbla
Isolepis fluitansFlytsäv
Leersia oryzoidesVildris
Radiola linoidesDvärglin
Ranunculus arvensisÅkerranunkel
Taraxacum egregium Smalfjällig maskros
Veronica triphyllosKlibbveronika

 

Kategori höjd från NT till VU. Övervakningslokaler bör etableras och föreslås besökas vart tredje år.

Carduus acanthoidesPiggtistel
Blysmus rufusRödsäv
Blysmus compressusPlattsäv
Goodyera repensKnärot
Lotus tenuisSmal käringtand
Scherardia arvensisÅkermadd
Viola stagninaStrandviol

 

Ändrad kategori mellan CR, EN, VU. Detta har inga större praktiska konsekvenser för floraövervakningen. Möjligen kan besöksintervallen justeras till 1 år för EN och 3 år för VU.

Agrostemma githagoKlättCR->EN
Cerastium brachypetalumRaggarvEN->VU
Dianthus armeriaKnippnejlikaEN->VU
Cuscuta epithymumLjungsnärjaVU->EN
Hypericum pulchrumHedjohannesörtEN->VU
Vicia dumetorumBuskvickerVU->EN

 

Rödlistekategorier

           Kategori Bevakning
Regionally ExtinctRE Nationellt utdöd
Critically EndangeredCRAkut hotadÅrligen
EndangeredENStarkt hotadÅrligen
VulnerableVUSårbarVart tredje år
Near ThreatenedNT Nära hotad Vid nyfynd, ev. vart tredje år
Data DeficientDDKunskapsbrist
Least ConcernLCLivskraftig
Not EvaluatedNEEj bedömd
Not Applicable NA Ej tillämplig

 


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2019-09-07