Biologiska museet i Oskarshamn    

Kommunvisa uppgifter för floraväktare

Bevakningsinsatser


EmmabodaHultsfred HögsbyKalmar Mönsterås
NybroOskarshamn TorsåsVimmerby Västervik

 

Aktuella bevakningsinsatser inom respektive kommun visas i tabeller, vilka nås med länkarna ovan. De grundas på uppgifter från artportalen, vilka aktualiseras några gånger per år. Datum för aktuellt datauttag anges i tabellhuvudet.

Ingående objekt. Bevakningsinsatserna baseras på det besöksintervall som angivits för respektive objekt och på tidpunkten för senaste besök. Det är således endast objekt med schemalagd bevakning som visas och dessutom endast de som är med i nu aktuell rödlista eller bedömts som regionalt sårbara.

Prioritering. De högsta hotkategorierna markeras genom röd bakgrund och insatserna bör prioriteras för dessa. Tomt fält innebär att objektet bedömts som regionalt sårbart och tagits med i den återkommande övervakningen.

Besöksår. Kolumnen Besöks anger när nästa besök bör ske. Visas årtalet för nästa besök mot gul bakgrund innebär det att besöket egentligen skulle ha skett ett tidigare år medan grön bakgrund indikerar årets insats. Kolumnen Senaste rapport visar senaste notering.

Observanda. En del objekt skall kanske tas bort från den schemalagda bevakningen. Meddela i så fall detta!
För arter som rapporterats på annan systematisk nivå än som anbefalls i nu gällande rödlista kan uppgift om hotkategori fattas.De äldre sidorna med kommunvis information aktualiseras ej längre. De kan under en övergångsperiod vara till nytta och kommer åtminstone att finnas kvar under år 2019. Sidorna nås med följande länkar:

Kommunvis information
Specialsidor för Emmaboda
Specialsidor för Högsby
Specialsidor för Västervik


Tjust 2016

 


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2019-01-11