Biologiska museet i Oskarshamn    

Klubbfibbla

Arnoseris Klubbfibbla Arnoseris minima är en ettårig art som gror på våren. Den är konkurrenssvag och växer på sandiga åkrar, företrädesvis där dessa är glest bevuxna, såsoml längs kanterna. Någon gång uppträder klubbfibbla tillfälligt på ruderatmark.

Klubbfibblans utbredning har sin tyngdpunkt i västra och norra Mellaneuropa och är i Sverige begränsad till de sydligaste landskapen. Arten minskar inom hela sitt utbredningsområde. I Tyskland är den klassad som starkt hotad (EN); inom några delstater som akut hotad (CR). I Sverige förs den till kategori starkt hotad (EN).

Inom Oskarshamns kommun är klubbfibbla känd från fem växtplatser. Två av dem var tillfälliga förekomster, nämligen vid ett timmerupplag i Vånevik och på en vägslänt i centralorten. De övriga tre utgörs av sandiga åkrar på åsen kring Fårbo.

 

Karta över förekomsten av klubbfibbla inom Mönsterås och Oskarshamns kommuner.

Detaljerad information över förekomsten av klubbfibbla inom Oskarshamns kommun.

Specialområde vid Köksmåla.


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2017-07-12