Biologiska museet i Oskarshamn    

Fåglar kring Fallebo år 2000

 

Under häckningssäsongen år 2000 inventerade Leon Axelsson fåglarna kring Fallebo gård. Området besöktes fem gånger, 26 april, 7 maj, 2 juli, 24 juli och 1 augusti. Dessutom besöktes den 22 april området Fallebokvarn – Glabo sjö, vilket ligger strax norr om gårdens forna ägor.

 

Storlom  En fågel flygande mot öster 1 augusti, norr om området.

Grågås  3 ex mot SV 26 april. Troligen några av de fåglar som dagligen födosöker i Döderhultsdalen.

Storskrake  En rundflygande hona 26 april och en hanne 7 maj. Häckning möjlig.

Knipa  En hanne vid dammen intill gården 26 april.

Gräsand  Flera ex vid Glabo sjö 22 april.

Sångsvan  2 ex i Glabo sjö 22 april.

Skogssnäppa  En spelande fågel vid Glabo sjö 22 april. Häckning möjlig i området.

Fasan  En tupp 7 maj, i närheten av väg E22.

Göktyta  Ett ex vid hästhagen i norr 1 augusti.

Gröngöling  Ropande fågel hördes 26 april och 7 maj. Häckning möjlig.

Spillkråka  Två ex 1 augusti, varav en hona.

Större hackspett  Två ex 1 augusti.

Tofsmes  Sång hörd 2 juli och 24 juli. Häckning möjlig.

Talgoxe  Sjungande fågel 26 april, utflugen unge 24 juli. Häckar.

Blåmes  Utflugen unge 2 juli. Häckar.

Svartmes  Sjungande fågel vid Fallebokvarn norr om området 22 april.

Entita  En fågel norr om gården 2 juli.

Talltita  Sjungande fågel hörd 26 april.

Kungsfågel  Flera sjungande 26 april, en sjungande 7 maj. Häckning möjlig.

Gärdsmyg  Sjungande fåglar hörda vid fyra tillfällen. Två ex SV om gården 7 maj. Trolig häckning.

Nötväcka  Noterad vid fyra tillfällen, 1 augusti flera ex. Häckning trolig.

Trädkrypare  Sjungande 26 april och 7 maj. Häckar troligen.

Sädesärla  Endast noterad 7 maj.

Ängspiplärka  Vid Glabo sjö 22 april.

Trädpiplärka  Sjungande fåglar 26 april och 7 maj. Häckning trolig.

Rödhake  Minst 4 sjungande 26 april. Matande fågel 2 juli och utflugna ungar 24 juli. Häckar.

Rödstjärt  Sjungande hanne samt hona 7 maj, utflugen unge 2 juli. Häckar.

Taltrast  Flera sjungande 26 april och 7 maj. Häckar troligen.

Koltrast  Flera sjungande 26 april och 7 maj. Häckar troligen.

Björktrast  Bobyggning och parning 26 april. Häckar.

Ladusvala  Minst 2 ex vid gården 7 maj.

Törnsångare  Sjungande fågel 2 juli i närheten av väg E22.

Lövsångare  Flera sjungande 26 april och 7 maj. Häckar sannolikt.

Gransångare  En sjungande fågel 22 april mellan väg E22 och Fallebokvarn. Troligen på flyttning.

Grönsångare  Tre sjungande fåglar 26 april och 7 maj. Häckar sannolikt.

Svarthätta  En sjungande fågel 7 maj.

Ärtsångare  En sjungande fågel 7 maj.

Svartvit flugsnappare  Två-tre sjungande 26 april och 7 maj. Häckar troligen.

Grå flugsnappare  Varnande fågel med mat till ungar 2 juli. Häckar.

Bofink  Flera sjungande fåglar 26 april. Sannolikt häckande.

Domherre  Ett par 22 april vid Fallebokvarn.

Gulsparv  Sjungande fåglar hörda 26 april, 7 maj och 2 juli. Häckar troligen.

Grönfink  Sjungande fåglar 26 april och 7 maj. Ett par med utflugna ungar 1 augusti. Häckar.

Stenknäck  En fågel observerad 7 maj vid norra hästhagen.

Grönsiska  En överflygande fågel 2 juli.

Mindre korsnäbb  3 ex, troligen ungfåglar, 24 juli och 1 augusti.

Stare  Observerad 26 april och 7 maj.

Törnskata  Två häckande par. Ett par med 2-3 ungar öster om gården 24 juli. Ett par med 2 ungar vid norra hästhagen 1 augusti.


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2016-11-26