Biologiska museet i Oskarshamn    

Fallebo gård – träd och buskar

Lär känna några vanliga träd och buskar kring Fallebo. Skyltar finns uppsatta på drygt 15 platser, vars lägen markeras av röda symboler på kartan. Klicka på symbolerna eller i listan med trädnamn för att se närmare information.
Skyltarnas text om träden kan också läsas i avsnittet trädinformation.


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2019-07-05