Biologiska museet i Oskarshamn    

Promenadstigar och vägar kring Fallebo

Så länge som det fanns ett levande lantbruk på Fallebo hölls ett nät av brukningsvägar och stigar öppna. Efter den epokens slut har många av dem växt igen. Med början under hösten 2009 görs en större satsning för att förbättra promenadstigarna kring Fallebo. Avsikten är att göra området mer lättillgängligt genom ett nät av stigar och vägar. Såväl små skogsstigar som bredare, handikappanpassade vägar kommer att rustas upp och märkas ut.

Stig4    Stig1
     

Vackert gräsbevuxen väg från gården till Utsiktsberget och de gamla åkrarna i nordväst. Oktober 2009.

 

Från norra delen av Lilla Hagen leder en smal skogsstig mot nordväst. Stigen ansluter till promenadvägen på bilden bredvid. Oktober 2009.

 

xKarta över området närmast norr om Fallebo gård med vägar, stigar och öppenmark markerade. Detta är en arbetsversion av kartan, som skall ersättas med en tydligare.


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2016-11-26