Biologiska museet i Oskarshamn    

Geologisk karta

Ett stort antal geologiska kartor tillhandahålls av Sveriges geologiska undersökning.

Nedan visas ett utsnitt ur det geologiska kartbladet Oskarshamn Ac5, tryckt 1903. Observera "grönstensbältet" mellan Storbrån och Virkvarn.

Geokarta

 

Legend

Teckenförklaring

 


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2018-01-08