Biologiska museet i Oskarshamn    

Förvaring och montering av växterna

 

Kärlväxter

I huvudsamlingen av kärlväxter är materialet uppdelat på fyra huvudgrupper, nämligen kärlkyptogamer, barrväxter, enhjärtbladiga (monokotyledoner) och tvåhjärtbladiga (dikotyledoner) växter. Inom varje grupp är arken sorterade alfabetiskt efter det vetenskapliga namnet. Växterna är monterade på kartong i formatet 24 × 40 cm. Skrymmande växtdelar som kottar och en del frukter förvaras separat och då med en hänvisning på moderarket.

På hyllorna inleds varje släkte med en gul hängetikett. För de släkten som upptar många hyllfack anges artnamnenblå hängetiketter. Arken ligger i mappar med artnamn till vänster och geografiskt område till höger. (Geografisk uppsortering är ännu ej helt genomförd).

 

En del material förvaras på annan plats än huvudsamlingen, vilket framgår av databasens fält Placering. Dit hör givetvis det externa materialet där OHN fungerar som registerhållare och datavärd. För detta redogörs i avsnittet Herbarium OHN

Eget material som av olika orsaker, t ex att ommontering krävs, ännu ej sorterats in i huvudsamlingen, har en placeringskod som börjar med liten bolstav.

Material som är monterat på ark i stort format, 46 × 29 cm, har placeringsbeteckningen LiU (från Linköpings universitet) eller Stag (från Stagneliusskolan) och ligger sorterade efter objektnummer i kompaktarkivets fasta sektion.

 

Kryptogamer

MosskonvolutKryptogamsamlingen är uppdelad på de fyra traditionella huvudgrupperna alger, mossor, lavar och svampar. Materialet ligger i regel i konvolut, men en del är monterat på vanliga herbarieark, vilket nästa genomgående gäller alger. Inom varje huvudgrupp ligger arterna alfabetiskt ordnade efter det vetenskapliga namnet. Konvoluten ligger löst på kartong inom omslag av samma sort som används för kärlväxter. Omslagen måste således hanteras med försiktighet! Observera att en del av mossorna och lavarna återfinns i separat förvarade exsiccat.

Ett litet antal våtpreparat av svampar finns och har placeringsbeteckningen w.

 

 

 


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2017-11-11