Biologiska museet i Oskarshamn    

Exsiccat


Vid herbariet finns följande exsiccatsamlingar, vilka förvaras separat:

Christoffersson, Judith. Studiesamlingen Svenska mossor utgiven av fru Judith Christoffersson, Tutaryd under överinseende av fil. dr. Herman Persson. Riksmuseets Paleobotaniska avdelning Stockholm 50. Mossor i konvolut, fästa på ark i format 24 x 40 cm.

Dahlstedt, Hugo. 1889, 1892: Hieracia exsiccata. Fasc. I–IV. Monterade på ark i format 26 x 42 cm.

Hagelthorn, Gösta. 1902: Typväxter. Inbunden, monterade på ark i format 24 x 40 cm.

Hagelthorn, Gösta. 1902: Växtsamling. 1:sta serien, 2:dra serien.Två volymer, inbundna. Monterade på ark i format 24 x 40 cm.

Hartman, Robert. 1857–74: Bryaceae Scandinaviae exsiccatae. Fasc. 1–15, nr 1–450. Inbundna, mossorna förvaras i uppklistrade konvolut.

Lindberg, S. O. & Lackström, E. Fr. 1874: Hepaticae Scandinavicae. Fasciculus I, Numeri 1–25. Helsingfors. Inbunden, mossorna förvaras i uppklistrade konvolut.

Lindeberg, C. J. 1882 & 1885: Herbarium Ruborum Scandinaviae. Fasc. I 1882. Fasc. II 1885. Monterade på herbarieark, samlade i mappar.

Lindgren, Sv. Joh. 1841: Svenska fodervexter i torkade exemplar. Häftet 1. Skara. Inbunden. Växterna monterade på ark i format 24 x 40 cm.

Malmström, Carl. 1928: Våra viktigaste torvmarksväxter. Centraltryckeriet Stockholm. Kärlväxter, mossor och lavar monterade på helark, samlade i mapp.

Stenhammar, C. 18xx: Lichenes Sueciae exsiccati. Ed. 2. Fasc. 1–6, nr 1–180. Inbundna, lavarna är öppet klistrade på arken.

Tiselius, G. A. 18xx: Foderväxter samt giftiga ängs- och betesogräs efter Professor J. Arrhenii Handbok i Svenska Jordbruket. Inbunden. Växterna monterade på ark i format 24 x 40 cm.

 

Ur följande exsiccatverk finns ett större antal ark, vilka är insorterade i huvudsamlingen.

Fristedt, R. 1863–1872: Sverige Pharmaceutiska Växter med pharmakologiska upplysningar. 581 ark.

Kralik, L. & Billon. 1867–1868: Reliquiæ Mailleanæ. Närmast komplett, 2294 ark.

Ringius, H. 1835–1836; Fries, E. 1836–1864: Herbarium normale plantarum rariorum et criticarum Sueciæ.

Tiselius, G. 1894-1897: Potamogetones suecici exsiccati quos notulis adjunctis distribuit. 124 ark.

 

 


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2022-02-24