Biologiska museet i Oskarshamn    

2000-talets flora

 

En aktuell beskrivning av kommunens flora håller på att utarbetas. Presentationen sker i form av en textdel med uppgifter om arternas vanlighet, biotoper, tidiga fynd med mera. Denna text grunder sig i mycket på den tryckta versionen från 1997. Växternas utbredning visas på kartbilder, där uppgifterna hämtas från våra databaser och därför ständigt kan hållas aktuella. Arbetet med arttexterna sker succesivt, och har nu, med start från lummerväxter, hunnit fram till familjen Polygonaceae - slideväxter.

 

Katalog

En katalog över kärlväxter från Oskarshamn kommun håller på att byggas upp. Den är ordnad familjevis och innehåller arter som är kända av oss eller uppgivna för området. Arter som är försvunna (sedan minst cirka 10 år) markeras med † och tillfälliga arter med ◊. Tveksamma uppgifter markeras med ?

Artdel med kartor

Under denna rubrik kan man söka text om de olika arterna samt få fyndplatserna visade på kartor. Man söker efter arterna med vetenskapligt namn, antingen genom att skriva in namnet i sökboxen eller rulla fram till avsett namn i densamma.

Det finns två typer av kartor. De baseras på samma data, men presenteras dessa på litet olika sätt.


Detaljkartorna visar varje fynd på det läge som åtföljer rapporten (vilket särskilt för äldre rapporter kan vara något osäkert).

Översiktskartorna visar fynden summerade inom rutor på 1 km2. Härigenom blir många och tätt liggande fyndplatser inte så dominerande som på detaljkartorna. Man får därför en bättre bild av den geografiska fördelningen, mindre påverkad av variationer i undersökningsintensiteten.

 

Arttexter

Här finns alla hitintills bearbetade arttexter samlade. De är ordnade alfabetiskt inom familjerna och växtfamiljerna i sin tur följer det nu gängse systemet APG III. Enklaste sättet att navigera på sidorna är att använda webbläsarens sökfunktion (ofta Ctrl+F)

 


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2016-11-26