Biologiska museet i Oskarshamn    

Floran i Oskarshamns kommun – 1900-tal

 

ohflora

På följande sidor återfinns de floristiska avsnitten från boken "Floran i Oskarshamns kommun", vilken kom ut 1997. Texten återges i stort sett oförändrad med endast några få korrigeringar. Ett fåtal, numera inaktuella passager har dock uteslutits. Kartor och figurer från den tryckta versionen finns ej bevarade i digital form. Hänvisningar till dem kvarstår i texten och dessa illustrationer får därför sökas i boken.

 

Om artdelen

I detta avsnitt lämnas bakfrundsinformation om artdelens innehåll, till exempel om namnskick, lägesangivelser, bedömning av arternas frekvens med mera.

Artdel

Artdelen presenteras här på samma sätt som i den tryckta versionen från år 1997. Arterna är ordnade inom växtfamiljer. Familjordningen, såväl som ordningen inom dem, är samma som var gängse i nationella floror då boken trycktes. För att leta i texten kan man utnyttja den sökfunktion som är inbyggd i webbläsarna (ofta Ctrl-F).

 


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2016-11-26