Biologiska museet i Oskarshamn    

Knärot – årets växt 2011

2024 Backklöver
2023 Kärrspira
2022 Grönpyrola
2021 Tibast
2020 Balsaminer
2019 Tätört
2018 Gullpudra
2017 Trolldruva
2016 Smörbollar
2015 Ögonpyrola
2014 Slåtterblomma
2013 Blåklint
2012 Kattfot
2011 Knärot
2010 Backsippa

Knärotsblomma 

Knärot Goodyera repens har av Svenska botaniska föreningen utsetts till årets växt. Knärot växer främst i äldre barrskog. Den förefaller minska kraftigt i landet, sannolikt beroende på att biotopen blir alltmer ovanlig. I östra Småland finns arten på ett någorlunda stort antal lokaler.

Knärotens blad är vintergröna och den skarpsynte kan därför finna den året om. Efter blomning och fruktsättning dör blomskottet bort helt och hållet och växten lever vidare med underjordiska utlöpare, kanske under flera år. Det tar också flera år innnan bladskotten samlat tillräckligt med näring för att kunna blomma.

Efter en säsong med riklig blomning kan den därför knäroten till synes vara borta under flera år.

Vi bör söka efter knärot på så många som möjligt av de tidigare kända växtplatserna och rapportera nya lokaler. Biologiska sällskapet vidarebefodrar inkommande rapporter till riksprojektet. Skickar du rapporter direkt dit så ombeds du sända en kopia till oss.

Knärot är liksom alla andra orkidéer fridlyst.
 

Vi tar tacksamt emot uppgifter om knärotens förekomst.

Förekomst inom Oskarshamns kommun

Knärot är först belagd från Oskarshamns kommun 1862 genom en insamling av W. Th. Regnell från Bankhult i Kristdala (belägg i herbarium OHN). I senare tid har knärot påträffats i 31 atlasrutor.

Högsby kommun

I samband med landskapsinventeringen noterades knärot under åren 1983–1991 från 22 lokaler och lika många atlasrutor inom Högsby kommun. Eftersom man bara noterade arten en gång per atlasruta finns det säkerligen betydligt fler växtplatser. Fynduppgifterna har sammanställts i en förteckning över knärot i Högsby kommun PDF

Mönsterås kommun

Från perioden 1982–1992 finns knärot noterad från 26 platser inom 23 olika atlasrutor. Flera fynd kommer från de kustnära skogarna på plan mark. Knärot kan säkerligen hittas på betydligt fler platser både där och längre in i landet. Kända växtplatser har sammanställts i en förteckning över knärot i Mönsterås kommun PDF


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2016-11-26