Biologiska museet i Oskarshamn    

Gullpudra – årets växt 2018

gullpudra 

Grönpyrola – årets växt 2022
Tibast – årets växt 2021
Balsaminer – årets växter 2020
Tätört – årets växt 2019
Gullpudra – årets växt 2018
Trolldruva – årets växt 2017
Smörbollar – årets växt 2016
Ögonpyrola – årets växt 2015
Slåtterblomma – årets växt 2014
Blåklint – årets växt 2013
Kattfot – årets växt 2012
Knärot – årets växt 2011
Backsippa – årets växt 2010

 

Gullpudra Chrysosplenium alternifolium har av Svenska botaniska föreningen utsetts till årets växt 2018.

Gullpudra växer framför allt vid källutflöden men påträffas också vid bäckkanter och på översilningsmark.

De redan tidigare sparsamma förekomsterna inom våra trakter förefaller ha ytterligare minskat under senare tid.

Vi tar tacksamt emot uppgifter om växtplatser för gullpudra, både aktuella förekomster och uppgifter om platser där den ej längre finns kvar.

 

Förekomst inom Oskarshamns kommun

Gullpudra är först belagd från Oskarshamns kommun genom insamlingar från Kristdala, Laggartorp av A. Meurling och Wilhelm Regnell 1862. Arten är först publicerad av Sjöstrand (1863) från"Christdala och Misterhult".

I senare tid har gullpudra endast anträffats på 8 platser inom kommunen och det är i skrivande stund osäkert på hur många av dem arten finns kvar. Utöver dessa förekomster finns ytterligare några äldre fynduppgifter. Samtliga har markerats på en karta. Tänk på att lägesangivelserna för de äldre fynden kan vara mycket ungefärliga.

Resultat 2018

Inom Oskarshamns kommun har sex växtplatser återbesökts, nämligen vid Humlekärrshult, Hycklinge, Kappemåla, Sjömålen, Stensjö och Virbodraget. På samtliga platser har gullpudra återfunnits.

 

Högsby och Mönsterås kommuner

Inom Högsby och Mönsterås kommuner finns endast aktuella uppgifter från 3 platser. Dessa fyndplatser finns inlagda på samma karta som ovan.

 


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2019-01-01