Biologiska museet i Oskarshamn    

Balsaminer – årets växter 2020

 

Balsaminer, släktet Impatiens har av Svenska botaniska föreningen utsetts till årets växter 2020. Följande tre arter efterfrågas: blekbalsamin Impatiens parviflora, jättebalsamin I. glandulifera och springkorn I. noli-tangere.

Närmare information från Svenska botaniska föreningen finns här Öppnas i nytt fönster.

Rapportera gärna dina fynd på Artportalen. Har du inte möjlighet att göra det, så tar vi tacksamt emot dina uppgifter för vidare befordran.

 

Förekomst inom mellanlänet (Högsby, Mönsterås och Oskarshamns kommuner)

Blekbalsamin Impatiens parviflora. I Oskarshamns tätort uppträder blekbalsamin mest som skräpmarksväxt, framför allt kring hamnområdet. I lövskogsmiljö påträffas den bland annt vid Bråbo och Lilla Saltvik. I Mönsterås har vi främst noterat blekbalsamin inom Ålems socken medan det saknas uppgifter från Högsby kommun.

Jättebalsamin Impatiens glandulifera. Det finns 25 rapporter om jättebalsamin inom Oskarshamns kommun. 13 av dem är från tiden före 2001, 7 från 2001–2010 och 6 från och med år 2016. Flertalet växtställen utgörs av vägdiken och liknande platser. I inget fall har större bestånd av jättebalsamin noterats utan i stället brukar arten försvinna inom några få år. Närmaste plats där arten kan ses i mängd är längs Ryssbyån vid Rockneby. Naturvårdsverket har en informationssida om jättebalsamin Öppnas i nytt fönster.

Springkorn Impatiens noli-tangere. Det finns endast ett fynd i form av ett belägg insamlat 1977 vid Fighult. Vi förmodar att det var en tillfällig förekomst i samband med vägbygge Fårbo–Figeholm.


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2021-01-01