Biologiska museet i Oskarshamn    

Smörbollar – årets växt 2016

moneses 

2024 Backklöver
2023 Kärrspira
2022 Grönpyrola
2021 Tibast
2020 Balsaminer
2019 Tätört
2018 Gullpudra
2017 Trolldruva
2016 Smörbollar
2015 Ögonpyrola
2014 Slåtterblomma
2013 Blåklint
2012 Kattfot
2011 Knärot
2010 Backsippa

 

Smörbollar Trollius europaeus har av Svenska botaniska föreningen utsetts till årets växt 2016.

I Småland är smörbollar någorlunda vanliga inom Jönköpings län medan de blir allt ovanligare ju mer man närmar sig kusten. Smörbollar växer framför allt i högörtängar, men även på annan öppen, näringsrik mark. En vanlig följeart är skogsnäva Geranium silvaticum.

Den vanligaste biotopen, högörtängen, är hävdberoende. Vid minskat bete eller upphörd slåtter invaderas högörtängarna av älggräs och buskar, varvid smörbollarna snart konkurreras ut.

De redan tidigare sparsamma förekomsterna inom våra trakter förefaller ha ytterligare minskat under senare tid.

Vi tar tacksamt emot uppgifter om växtplatser för smörbollar, både aktuella förekomster och uppgifter platser där den ej längre finns kvar.

 

Förekomst inom Oskarshamns kommun

Smörbollar är först belagda från Oskarshamns kommun genom en insamling från Kristdala, Klockaregården av Wilhelm Regnell 1862. Arten är först publicerad från Döderhult Äshult av Sterner (1933) baserat på en uppgift av Cederkvist.

I senare tid har smörbollar endast anträffats på tre platser inom kommunen och det är i skrivande stund osäkert om de finns kvar på dem. Utöver dessa två förekomster finns ytterligare några äldre fynduppgifter. Samtliga har markerats på en karta. Tänk på att lägesangivelserna för de äldre fynden kan vara mycket ungefärliga.

Resultatet av eftersök den 12 juni finns här.

Högsby kommun

Inom Högsby kommun finns uppgifter från 14 platser. De flesta fynden gjordes i samband med inventeringen av Smålands flora. Fyndplatserna finns inlagda på samma karta som ovan.

Mönsterås kommun

Det finns inga kända fynd från Mönsterås kommun.


Biologiska sällskapet i Oskarshamn Sidan uppdaterad 2017-10-31